Masarykova základní škola

Fotogalerie

foto


Uvítání

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy i náhodní návštěvníci tohoto webu! Vítám vás na stránkách ZŠ Klánovice.
Měly by Vám přehledně poskytnout všechny důležité informace o naší škole.
Michal Černý, ředitel školy.
P.S. Děkuji Tomášovi Studničnému za rozhodující podíl na jejich vytvoření i znovuoživení.

Rychlé odkazy

Elektronická ŽK
Rozvrh hodin
Jídelní lístek školní jídelny
Výběr a odhlašování obědů
Zájmové kroužky, kurzy

Kontakty

Ředitel: cerny@zs-kl.cz
Sekretariát: venkrbcova@zs-kl.cz
Ekonomka: volkova@zs-kl.cz
Školní jídelna: jidelna@zs-kl.cz
Školník: schwarzpeet@gmail.com
Školská rada: skolskarada@zs-kl.cz
Datová schránka: w4mhdkh

Kontakty na učitele najdete v sekci Pedagogický sbor.

Školní poradenské pracoviště

(psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, preventista SPJ)
Informace o školním poradenském pracovišti.
Konzultační hodiny školního psychologa pro rodiče (po domluvě):
PO 8.00 - 10.00
ÚT 14.00-17.30
E-mail: zs.lenska@seznam.cz
Tel. 731 488 035.

Fotoarchiv

Naše starší fotogalerie (do roku 2007) najdete ve školním fotoarchivu.

Odpovědi na otázky z třídních schůzek 8. 1. 2015

Aktualizováno: 21.1.2015 Autor: admin

Milí rodiče,
tradičně odpovídám na Vaše otázky, které mi předali učitelé po třídních schůzkách. Pokud nenacházíte svou otázku, zřejmě mi nebyla předána...


2.B: Je možné otevřít kroužek Nj?

V zápisu z Vaší schůzky vidím 4 zájemce o němčinu. Ve 2.A není bohužel nikdo, takže zřejmě tento jazyk pro třeťáky opět neotevřeme jako předmět. Otevření kroužku ale považuji za velmi reálné, ať už sami nebo ve spolupráci s některou z "našich" jazykovek. Dobrý nápad.

5.A: Je možné, aby byl (vánoční) jarmark dříve?

Je a v některých letech tomu tak bylo, třeba předloni. Zhodnotíme loňský rok a uvidíme, jestli se k tomu nevrátíme. Mně osobně se to víc líbí později (atmosféra blížících se Vánoc), ale pokud mne ostatní učitelé přehlasují, nebudu se bránit.
Rozhodně nemá cenu oddělovat jarmark a Zpívání - to ukázal zcela přesvědčivě předloňský rok. Možná by se tedy dalo spojit vše dohromady - jarmark, zpívání a rozsvícení stromu. A ještě se musíme bezpečně dohodnout se školkou, aby nám nekolidovaly akce.

6.A: Přehnané množství domácích úkolů z dějepisu a výchovy k občanství - děti jsou přetíženy a nemají čas na ostatní předměty.

Souhlasím, mám stejný názor.
Paní učitelka to nepochybně myslí dobře, její snaha se však míjí účinkem. Musí pochopit, že méně je někdy více.
Řešil jsem to s ní už před Vánoci a myslel jsem, že náprava byla zjednána. Pokud však stav stále trvá (je možné, že dotaz reagoval na situaci před pohovorem), budu muset tento problém řešit důrazněji. Máte mé slovo, že se to od 2. pololetí zlepší.

6.B: Švp - jak to bude se stornopoplatky?

Nepojede-li dítě ze závažného důvodu (především prokázaného zdravotního) nebo bude předem vyřazeno školou, nebude stornopoplatek žádný a vše vrátíme. V případě "maminko, mně se nechce" počítáme se stornopoplatkem 1000 Kč.

8.A: Proč byly tyto třídní schůzky, když většinu informací najdou rodiče na webu školy?

Třídní schůzku považujeme také za společenskou událost. Nemá jít o jednostranné předávání informací ve směru od školy k rodičům, ale očekáváme také zpětnou vazbu, podněty, diskusi nad problémy. Můžete se také sejít s učiteli mezi čtyřma očima, vyměnit si názory s ostatními rodiči apod. Mrzí mne, že vnímáte schůzky jako nepříjemnost a nikoli příležitost.

8.B: Nešly by tyto informace poslat přes EŽK?

Šly. Zbytek odpovědi viz má odpověď pro 8.A. Třídní schůzka nemá být pouhé předávání informací a už vůbec ne jednostranné. Většina těch informací navíc je na školním webu.
Je zajímavé, že se obdobný problém objevil právě v obou osmých třídách. Buď dělají paní učitelky něco špatně, nebo rodiče právě v tomto věku dětí získávají jakýsi odpor k návštěvě školy.
Vaše dotazy mne inspirují k tomu, abych zorganizoval pro učitele seminář "jak vést třídní schůzku, která bude rodiče bavit". Napadá mne, že většina učitelů nebyla v tomto nijak školena a někdo v tom třeba opravdu může mít rezervy.
Pokud je ovšem učitel ze schůzek předem otrávený a dá to rodičům najevo, žádné školení nepomůže - pocit zbytečnosti se přenese i na rodiče a je to. Snad to není případ našich "osmiček", berte to jako obecnou úvahu.

Dnes (21.1.) jsme se na poradě k této problematice vrátili. Pochopil jsem, že šlo částečně o nedorozumění. Zjistil jsem, že nešlo o schůzky jako takové, ale specielně o lednový termín. Shodli jsme se, že v tomto termínu před pololetím by byly lepší konzultace, nikoli klasické schůzky. V příštím školním roce to tedy zkusíme, uděláme v lednu také konzultace (jako ve čtvrtletích). Omlouvám se tedy, pokud jsem se nepochopením dotazu někoho dotkl.
Což nic nemění na tom, že bychom mohli schůzky dělat lépe a radostněji :-).

Děkuji za Vaše dotazy.

Michal Černý, ředitel školy