Masarykova základní škola

Fotogalerie

foto


Uvítání

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy i náhodní návštěvníci tohoto webu! Vítám vás na stránkách ZŠ Klánovice.
Měly by Vám přehledně poskytnout všechny důležité informace o naší škole.
Michal Černý, ředitel školy.
P.S. Děkuji Tomášovi Studničnému za rozhodující podíl na jejich vytvoření i znovuoživení.

Rychlé odkazy

Elektronická ŽK
Rozvrh hodin
Jídelní lístek školní jídelny
Výběr a odhlašování obědů
Zájmové kroužky, kurzy

Kontakty

Ředitel: cerny@zs-kl.cz
Sekretariát: venkrbcova@zs-kl.cz
Ekonomka: volkova@zs-kl.cz
Školní jídelna: jidelna@zs-kl.cz
Školník: schwarzpeet@gmail.com
Školská rada: skolskarada@zs-kl.cz
Datová schránka: w4mhdkh

Kontakty na učitele najdete v sekci Pedagogický sbor.

Školní poradenské pracoviště

(psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, preventista SPJ)
Informace o školním poradenském pracovišti.
Konzultační hodiny školního psychologa pro rodiče (po domluvě):
PO 8.00 - 10.00
ÚT 14.00-17.30
E-mail: zs.lenska@seznam.cz
Tel. 731 488 035.

Fotoarchiv

Naše starší fotogalerie (do roku 2007) najdete ve školním fotoarchivu.

Ukázky slovního hodnocení

Aktualizováno: 13.1.2012 Autor: admin

Na četná přání rodičů zde uveřejňujeme několik ukázek slovního hodnocení. Jde o autentická vysvědčení našich žáků z 1. a 2. ročníku (jména vynecháváme). Pro porovnání jsme vybrali hodnocení tří různých učitelů.


Milá XY, tak máš za sebou první půlrok školní docházky. Něco jsi zvládla na výbornou, v něčem máš malé rezervy. Nejdůležitější ovšem je, že vše zvládáš s dobrou náladou a úsměvem na rtech. Čteš hezky, ale je před námi ještě pořádný kus práce. Psaní není úplně Tvá silná stránka, písmo je často pod linkou a ani jeho úhlednost nepatří k nejlepším. Často také píšeš zrcadlově, a to nejen písmena, ale i čísla. V krátkých ranních soutěžích zaměřených na psaní uděláš většinou drobnou chybičku. Vynikající je Tvá slovní zásoba, její používání a jasné formulování vět. Učivo matematiky Ti nečiní větší potíže. Drobné chybičky obvykle vycházejí z Tvé nepozornosti. Sčítáš a odčítáš, naučila ses pracovat s kostkami, krokovat, používat znaménka "větší než" a "menší než" a zaznamenávat do tabulky. V učivu prvouky patříš k nejlepším ze třídy, máš velký všeobecný přehled. Poznáš mnoho stromů a umíš roztřídit zeleninu. Míváš moc krásné aktuality, při kterých mluvíš zřetelně, plynule a nahlas. Ve skupinové práci se také snažíš a dokážeš spolupracovat s ostatními dětmi. Ve výchovných předmětech často vynikáš nad ostatními. Krásně kreslíš, zpíváš, máš i dobrý rytmus. Velikou pochvalu zasloužíš za hru na housle. Na závěr bych Tě rád požádal, aby ses někdy více soustředila na vyučování. Myslím, že znalosti a dovednosti máš vynikající. Přeji mnoho štěstí ve druhém pololetí. Tvůj pan učitel ...


Milý ABC, máš za sebou 1. pololetí druhé třídy a s ním přichází i Tvé další vysvědčení. Kus práce jsi udělal a hodně práce Tě ještě čeká. V českém jazyce jsi letos pracoval se střídavými úspěchy. Diktáty píšeš stále ještě s chybami. Při psaní se více soustřeď a nauč se práci po sobě vždy pořádně zkontrolovat. Opis i přepis textu Ti jde lépe. Občas Tě upozorňuji na úpravu. Písmenka někdy nemívají správný tvar a velikost. Ve čtení jsi opět o kousek pokročil - kratší slova čteš plynně, delší zatím po slabikách. Rád si někdy slova domýšlíš. Hodně si doma čti nahlas a dávej pozor na tzv."dvojité čtení" (nejdříve si přečteš slovo v duchu, potom ho vyslovíš nahlas). Své čtenářské listy si vypracuješ svědomitě. Snažíš se pěkně vyprávět o knížkách. Ze začátku Ti trochu dělaly problémy druhy vět, ale už se to zlepšilo. Tvrdé a měkké souhlásky rozlišuješ, přesto v nich občas uděláš chybu a napíšeš nesprávné i/y. Učivo s u/ů/ú a slabiky dě, tě, ně Ti nedělají problémy. V matematice Ti letos dělalo největší problémy sčítání a odčítání do 40. V poslední době jsou už výsledky lepší - chválím. Doporučuji Ti si příklady procvičovat doma. Matematičtí hadi (pamětné sčítání a odčítání) Ti šli se střídavou úspěšností. Ostatní učivo, které jsme toto pololetí probírali (pavučiny, zvířátka dědy Lesoně, výstaviště, slovní úlohy, prostorová matematika), zvládáš dobře. V prvouce stále dobře spolupracuješ. Velmi dobře pracuješ při společné práci. Toto pololetí Tě nejvíce zaujala témata Doprava - bezpečnost v dopravě a dopravní značky a Sdělovací prostředky a reklama. Při výtvarné výchově a pracovních činnostech pracuješ pozorně a soustředěně. Dáváš pozor při zadávání úkolu a vždy víš, co máš dělat. Tvé výrobky a výkresy jsou dobře provedené. V hudební výchově stále často vyrušuješ a strháváš i ostatní. Nezapomínej, i když je hudební výchova volnější hodina, pořád je součástí vyučování a musíme při ní dodržovat určitá pravidla. Rád se zapojuješ do rytmických a pohybových her a doprovázíš na rytmické hudební nástroje. Celé pololetí jsi velmi aktivně chodil na plavecký výcvik a zdokonaloval se v různých plaveckých stylech - chválím. Rád se zapojuješ do skupinové práce. Dáváš už větší prostor ostatním, dokážeš se s nimi podělit o práci. Domácí úkoly si plníš svědomitě. Problémy nám stále občas dělá Tvé živé chování a přemíra aktivity při vyučování. Rušíš tím mě i své spolužáky. Zkus na to více myslet. Přeji Ti hezké vykročení do druhého pololetí. Tvoje paní učitelka ...


Milá QQ, konečně se Ti dostává do rukou Tvé první vysvědčení. Potěš se vlastními úspěchy a popřemýšlej, jakou cestou se vydáš ve druhém pololetí. Zatím kráčíš rychlým tempem, dokážeš se opřít o své znalosti a zkušenosti. Obdivuji Tvou cílevědomost a neutuchající touhu být stále o krok vpřed. Své každodenní povinnosti se snažíš plnit co nejlépe, vždy jsi pečlivě připravená a práci odevzdáváš mezi prvními. K dokonalým výsledkům Ti pomáhá trpělivost, poctivost a pečlivost. Pokud si přičaruješ ještě větší samostatnost a sebedůvěru, můžeš dosáhnout výborných výsledků. Problémové situace a neznámé úlohy se pokus brát jako výzvu k překonání sebe samé. Neboj se více důvěřovat svým nápadům, pokus se někdy jen tak tipnout, risknout, vystřelit. Umíš dobře mířit a vždycky se do něčeho trefíš. Držím Ti palce. Již v září jsi uměla řadu písmenek a vynikala nad ostatními čtenářskými dovednostmi. Dnes se těšíš ze čtení příběhů i pohádek. Těším se, až nám představíš svou první přečtenou knihu. Čteš plynule a s porozuměním. Těžší slovíčka se neboj hláskovat nahlas. Nepokoušej se o tiché předčítání. Velké pokroky mohu pozorovat v psaní. Vždy si dáváš záležet na správném tvaru písmenek a stejné velikosti. Přechod na psací písmo Ti činí jistě radost. Tvá ruka je uvolněná a vlastní myšlenky zaznamenáváš čitelně a srozumitelně. Matematika je pro Tebe hračkou. Orientuješ se na číselné ose, určíš správně počet, porovnáš a rozdělíš čísla. Velmi rychle se strefuješ do správných výsledků při rychlopalbě, nezalekneš se ani složité pyramidy nebo stavby z kostek. Každý den se mohu spolehnout na Tvou pomoc a aktivitu v hodinách. Ráda nás potěšíš novým zážitkem či zkušeností. Se zaujetím nasloucháš našemu povídání v badateli. Tvé obrázky zdobí naší třídu a při hudebních chvilkách si ráda zazpíváš i zahraješ na nástroje. V tělesné výchově aktivně cvičíš, soutěžíš a věnuješ se pohybovým i míčovým hrám. QQ, přeji Ti mnoho úspěchů a štěstí při prozkoumávání neznámých světů a krajin. Tvá paní učitelka ...

Krátký text o slovním hodnocení jsem napsal v minulém školním roce. Může Vám pomoci se v dané problematice zorientovat.

PaedDr. Michal Černý, ředitel školy