Masarykova základní škola

Fotogalerie

foto


Uvítání

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy i náhodní návštěvníci tohoto webu! Vítám vás na stránkách ZŠ Klánovice.
Měly by Vám přehledně poskytnout všechny důležité informace o naší škole.
Michal Černý, ředitel školy.
P.S. Děkuji Tomášovi Studničnému za rozhodující podíl na jejich vytvoření i znovuoživení.

Rychlé odkazy

Elektronická ŽK
Rozvrh hodin
Jídelní lístek školní jídelny
Výběr a odhlašování obědů
Zájmové kroužky, kurzy

Kontakty

Ředitel: cerny@zs-kl.cz
Sekretariát: venkrbcova@zs-kl.cz
Ekonomka: volkova@zs-kl.cz
Školní jídelna: jidelna@zs-kl.cz
Školník: schwarzpeet@gmail.com
Školská rada: skolskarada@zs-kl.cz
Datová schránka: w4mhdkh

Kontakty na učitele najdete v sekci Pedagogický sbor.

Školní poradenské pracoviště

(psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, preventista SPJ)
Informace o školním poradenském pracovišti.
Konzultační hodiny školního psychologa pro rodiče (po domluvě):
PO 8.00 - 10.00
ÚT 14.00-17.30
E-mail: zs.lenska@seznam.cz
Tel. 731 488 035.

Fotoarchiv

Naše starší fotogalerie (do roku 2007) najdete ve školním fotoarchivu.

Pravidla pro používání tzv. žolíků

Aktualizováno: 9.9.2015 Autor: admin

Od druhého pololetí školního roku 2013/2014 platí upravená pravidla používání tzv. žolíků. Aktuální pravidla najdete zde:


Pravidla používání tzv. žolíků
platná od 2. pololetí školního roku 2013/2014


1.Pokud se žák výjimečně nepřipravil na hodinu a má být zkoušen, má právo využít tzv. žolík. Žák, který použije žolík, už nemůže být v dané hodině zkoušen, není-li dále uvedeno jinak.

2.Žolíky se používají na 2. stupni v předmětech hodnocených známkou. V předmětech s bodovým hodnocením nemají žádný smysl, pro tyto předměty nejsou určeny.

3.Žolík lze použít v určitém předmětu pouze jedenkrát za pololetí na ústní zkoušení či předem nehlášený písemný test. Test je hlášený v případě, že je oznámeno přesné datum a přibližný obsah učiva (příklady: slovíčka – lekce 5, sčítání a odčítání desetinných čísel, 1.světová válka atd.).

4.Učitel vyznačí využití žolíku do EŽK písmenem J místo známky.

5.Použití žolíku je nutné nahlásit vyučujícímu na začátku vyučovací hodiny nebo nejpozději v momentě vyvolání či oznámení nehlášeného písemného testu, nikoli až po zadání první otázky.

6.Žolík slouží pouze pro jednotlivého žáka, nesmí se přenechávat či prodávat.

7.V případě nepoužití žolíku v daném pololetí tento žolík propadá, do dalšího pololetí se nepřevádí.

Michal Černý, ředitel školy