Masarykova základní škola

Fotogalerie

foto


Uvítání

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy i náhodní návštěvníci tohoto webu! Vítám vás na stránkách ZŠ Klánovice.
Měly by Vám přehledně poskytnout všechny důležité informace o naší škole.
Michal Černý, ředitel školy.
P.S. Děkuji Tomášovi Studničnému za rozhodující podíl na jejich vytvoření i znovuoživení.

Rychlé odkazy

Elektronická ŽK
Rozvrh hodin
Jídelní lístek školní jídelny
Výběr a odhlašování obědů
Zájmové kroužky, kurzy

Kontakty

Ředitel: cerny@zs-kl.cz
Sekretariát: venkrbcova@zs-kl.cz
Ekonomka: volkova@zs-kl.cz
Školní jídelna: jidelna@zs-kl.cz
Školník: schwarzpeet@gmail.com
Školská rada: skolskarada@zs-kl.cz
Datová schránka: w4mhdkh

Kontakty na učitele najdete v sekci Pedagogický sbor.

Školní poradenské pracoviště

(psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, preventista SPJ)
Informace o školním poradenském pracovišti.
Konzultační hodiny školního psychologa pro rodiče (po domluvě):
PO 8.00 - 10.00
ÚT 14.00-17.30
E-mail: zs.lenska@seznam.cz
Tel. 731 488 035.

Fotoarchiv

Naše starší fotogalerie (do roku 2007) najdete ve školním fotoarchivu.

Provozní řád školní jídelny

Aktualizováno: 5.2.2015 Autor: admin

Účastníci stravování a pracovníci školní jídelny jsou povinni se řídit provozním řádem. Tento řád vychází z vyhlášky č.107/2008 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.


1. Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin.
2. Označení alergenů od 13. 12. 2014 dle nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.
3. Provozní doba školní jídelny je od 6.30 do 14.30 hodin.
4. Výdej obědů je od 11.40 do 13.45.
5. Všichni účastníci školního stravování jsou povinni řídit se pokyny dozírajícího pracovníka. Vstup do jídelny je dovolen pouze v jeho přítomnosti. Povinnosti dozírajícího pracovníka jsou stanoveny zvláštním předpisem. Rozpis dozorů je vyvěšen na viditelném místě.
6. Jídelní lístek je vyvěšen na viditelném místě, rodičům je k dispozici také na webové adrese www.zs-kl.cz.
7. Přihlašování strávníků se děje písemně prostřednictvím formuláře, které je k vyzvednutí u vedoucí školní jídelny. Po přihlášení je žák strávníkem tak dlouho, dokud není opět písemně odhlášen. Pokud zákonný zástupce dítě po ukončení odběru stravy před ukončením 9. ročníku neodhlásí, nenese škola odpovědnost za případnou finanční ztrátu, která by tím zákonnému zástupci mohla vzniknout. Absolventi 9. ročníku jsou odhlášeni automaticky.
8. Obědy se platí výhradně bezhotovostně, inkasem nebo převodním příkazem, a to nejpozději k 25. dni předchozího měsíce. Vyúčtování zálohy je provedeno v následujícím stravovacím období odpočtem ze zálohy na další měsíc. Případné přeplatky se vrací na účet plátců ke konci školního roku.
9. Odhlašování stravy se děje nejpozději do 7.30 ráno příslušného dne, a to buď osobně u vedoucí ŠJ, telefonicky na čísle 281 961 210 nebo do 14.00 předchozího dne prostřednictvím internetu odkazem z webových stránek školy (k této službě je nutno se přihlásit).
a. Nemocným žákům se strava do přenosných nádob vydává pouze 1.den nemoci.
b. Vzhledem k provozním podmínkám ŠJ nelze dítě odhlásit poslední týden před vánočními a hlavními prázdninami.
c. Hromadné odhlašování je nutné (výlety apod.) alespoň 2 dny předem.
10. Finanční norma na osobu a den:

  • dítě do 6 let 25 Kč
  • žák 1.st. ZŠ 27 Kč
  • žák 2.st. ZŠ 29 Kč
  • žák 2.st. ZŠ nad 15 let 31 Kč
  • dospělý – pracovník ZŠ 31 Kč
11. Je zakázáno odnášet ze školní jídelny nádobí a další inventář!
12. Každý nový strávník je povinen zakoupit si bezkontaktní čip. Karty a čipy slouží jednak jako doklad o zaplacení oběda, jednak pro výběr jídla na následující pracovní den. Jídlo lze vybrat také přes internet nejpozději do 14.00 hodin předchozího dne (viz bod 9).
13. Výběr je zpravidla ze dvou chodů (č.1, č.2) dle jídelního lístku, který je umístěn v blízkosti zařízení pro výběr. Strávník, který si z libovolného důvodu jídlo nevybere, dostane automaticky jídlo č.1.
14. Cena čipu je pro všechny 100 Kč. Při ztrátě nebo zničení si strávník musí koupit nový u vedoucí ŠJ.
15. Pokud strávník čip nebo kartu zapomene, je zapsán do knihy u výdeje jídel. Tato kniha slouží pro zpětnou kontrolu oprávněnosti odebrání oběda. Podvody při zapisování jsou trestány jako závažné porušení školního řádu.
16. Tento provozní řád musí být vyvěšen na viditelném místě, přístupném rodičům stravovaných žáků.

V Praze dne 15. 12. 2014

Marie Šroubková, vedoucí ŠJ
PaedDr.Michal Černý, ředitel školy