Masarykova základní škola

Fotogalerie

foto


Uvítání

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy i náhodní návštěvníci tohoto webu! Vítám vás na stránkách ZŠ Klánovice.
Měly by Vám přehledně poskytnout všechny důležité informace o naší škole.
Michal Černý, ředitel školy.
P.S. Děkuji Tomášovi Studničnému za rozhodující podíl na jejich vytvoření i znovuoživení.

Rychlé odkazy

Elektronická ŽK
Rozvrh hodin
Jídelní lístek školní jídelny
Výběr a odhlašování obědů
Zájmové kroužky, kurzy

Kontakty

Ředitel: cerny@zs-kl.cz
Sekretariát: venkrbcova@zs-kl.cz
Ekonomka: volkova@zs-kl.cz
Školní jídelna: jidelna@zs-kl.cz
Školník: schwarzpeet@gmail.com
Školská rada: skolskarada@zs-kl.cz
Datová schránka: w4mhdkh

Kontakty na učitele najdete v sekci Pedagogický sbor.

Školní poradenské pracoviště

(psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, preventista SPJ)
Informace o školním poradenském pracovišti.
Konzultační hodiny školního psychologa pro rodiče (po domluvě):
ÚT 8.00 - 10.00
ST 14.00-17.30
E-mail: psycholog@zs-kl.cz
Tel. 731 488 035.

Fotoarchiv

Naše starší fotogalerie (do roku 2007) najdete ve školním fotoarchivu.

Výsledky průzkumu Mapa školy

Aktualizováno: 21.6.2017 Autor: admin

Vážení rodiče a žáci,
škola již obdržela výsledky z rozsáhlého průzkumu školního klimatu a spokojenosti se školou, který pro nás na základě objednávky MČ Praha 21 zajišťovala společnost SCIO.
Přečíst

Výuka češtiny pro děti - cizince

Aktualizováno: 4.5.2017 Autor: admin

Naše škola byla Magistrátem hl. m. Prahy vybrána k pořádání kurzu češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem než českým. Tuto službu bychom měli poskytovat dětem z Klánovic, Újezda nad Lesy, Běchovic a Koloděj.
Přečíst

Zřízení datové schránky

Aktualizováno: 12.5.2017 Autor: admin

Oznamujeme, že ke dni 24. 5. 2017 si naše škola zřídila datovou schránku. Nadále je tedy možno ke komunikaci využívat také tuto cestu.
Přečíst

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Aktualizováno: 11.4.2017 Autor: admin

Vážení rodiče, zde najdete předběžné výsledky zápisu do 1. ročníku včetně rozdělení do tříd.
Přečíst

Projekt se zahraničními studenty ZATÍM NEBUDE!

Aktualizováno: 30.1.2017 Autor: admin

Bohužel, dnes (30.1.) jsem se od zástupců organizace AIESEC dozvěděl, že projekt se zahraničními studenty EDISON v naší škole v tomto roce nebude.
Přečíst

Další "německý" projekt

Aktualizováno: 10.11.2016 Autor: admin

Paní učitelka Marcela Deutsch zaznamenala další úspěch na mezinárodním poli - také náš loňský projekt pod jejím vedením byl vyznamenán certifikátem kvality QL 2016. A už se rozbíhá projekt letošní...
Přečíst

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Aktualizováno: 22.12.2016 Autor: admin

Vážení rodiče, v tomto průběžně aktualizovaném článku najdete všechny informace, týkající se přijímacího řízení do 1. ročníku.
Přečíst

Informace o dvojjazyčné česko-anglické výuce

Aktualizováno: 9.12.2016 Autor: admin

Vážení rodiče, již čtvrtým rokem budeme otevírat česko-anglickou první třídu. Česko-anglické třídy mají v systému naší školy označení C, půjde tedy o třídu 1.C.
Přečíst

Kritéria pro přestup do 6. ročníku

Aktualizováno: 5.10.2015 Autor: admin

Vážení rodiče. V posledních letech evidujeme každoročně několik desítek zájemců z okolních obcí o přijetí do šestého ročníku naší ZŠ. Tohoto zájmu si velmi vážíme, přesahuje však naše kapacitní možnosti. Na pokyn Magistrátu HMP, který opakovaně řešil odvolání, jsme přijali tato kritéria výběru žáků.
Přečíst

Kritéria přijímání žáků do 1. tříd

Aktualizováno: 10.3.2017 Autor: admin

Vážení rodiče. Protože k zápisu do 1. ročníku naší školy přichází pravidelně více dětí, než můžeme přijmout, stanovili jsme kritéria výběru žáků. Pokyny pro organizaci zápisu se každoročně mění, proto se mění a vyvíjejí i naše kritéria.
Tato kritéria se netýkají přijímání dětí do přípravného ročníku!
Přečíst

Kde nás najdete?

Aktualizováno: 15.3.2012 Autor: admin

Škola leží přímo v centru Klánovic, před budovou staví autobusy číslo 261, 262 a 303.
Přečíst

Ukázky slovního hodnocení

Aktualizováno: 13.1.2012 Autor: admin

Na četná přání rodičů zde uveřejňujeme několik ukázek slovního hodnocení. Jde o autentická vysvědčení našich žáků z 1. a 2. ročníku (jména vynecháváme). Pro porovnání jsme vybrali hodnocení tří různých učitelů.
Přečíst

Výroční zpráva

Aktualizováno: 19.2.2014 Autor: admin

Zde najdete vždy na podzim čerstvou výroční zprávu za UPLYNULÝ školní rok.
Přečíst

Systém volitelných předmětů

Aktualizováno: 30.8.2014 Autor: admin

V květnu si žáci 5. - 8. ročníku vybírají volitelné předměty pro další školní rok. Jde o velmi důležitý krok, proto vyžadujeme spolupráci rodičů. K lepší orientaci v systému volitelných předmětů by měl napomoci tento článek.
Přečíst

ROZVRH HODIN

Aktualizováno: 5.9.2014 Autor: admin

Zde najdete rozvrhy 3. - 9. tříd naší školy ve školním roce 2014/2015.
Přečíst

Základní informace o škole

Aktualizováno: 17.11.2015 Autor: admin

Naše škola je běžnou základní školou zřizovanou obcí (respektive městskou částí). Máme ovšem určitá specifika, s kterými bychom vás rádi seznámili.
Přečíst

KREDITNÍ SYSTÉM HODNOCENÍ

Aktualizováno: 3.1.2008 Autor: admin

V tomto článku jsou uvedena základní a závazná pravidla kreditního systému hodnocení. Od školního roku 2007/2008 jsou podle něj žáci hodnoceni především v tzv. "výchovných" předmětech.
Přečíst