Masarykova základní škola

Fotogalerie

foto


Uvítání

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy i náhodní návštěvníci tohoto webu! Vítám vás na stránkách ZŠ Klánovice.
Měly by Vám přehledně poskytnout všechny důležité informace o naší škole.
Michal Černý, ředitel školy.
P.S. Děkuji Tomášovi Studničnému za rozhodující podíl na jejich vytvoření i znovuoživení.

Rychlé odkazy

Elektronická ŽK
Rozvrh hodin
Jídelní lístek školní jídelny
Výběr a odhlašování obědů
Zájmové kroužky, kurzy

Kontakty

Ředitel: cerny@zs-kl.cz
Sekretariát: venkrbcova@zs-kl.cz
Ekonomka: volkova@zs-kl.cz
Školní jídelna: jidelna@zs-kl.cz
Školník: schwarzpeet@gmail.com
Školská rada: skolskarada@zs-kl.cz
Datová schránka: w4mhdkh

Kontakty na učitele najdete v sekci Pedagogický sbor.

Školní poradenské pracoviště

(psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, preventista SPJ)
Informace o školním poradenském pracovišti.
Konzultační hodiny školního psychologa pro rodiče (po domluvě):
ÚT 8.00 - 10.00
ST 14.00-17.30
E-mail: psycholog@zs-kl.cz
Tel. 731 488 035.

Fotoarchiv

Naše starší fotogalerie (do roku 2007) najdete ve školním fotoarchivu.

Změny školního řádu od 1.2.2017

Aktualizováno: 28.1.2017 Autor: admin

Vážení rodiče, milí žáci,
od 1. února 2017 dojde k některým změnám školního řádu. Změny najdete zde:
Přečíst

Upřesnění kázeňských opatření

Aktualizováno: 28.1.2017 Autor: admin

Jaká je "hodnota" třídní důtky? Nebo dvojky z chování?
Následující výtah z interního pokynu učitelům dává jakousi představu, co si Vaše dítě (případně!) vlastně přináší domů...
Přečíst

A. Řád pro žáky

Aktualizováno: 28.1.2017 Autor: admin

Platný od 1.2.2017
Přečíst

B. Řád pro pracovníky školy

Aktualizováno: 7.11.2013 Autor: admin

I.Práva pracovníků školy

Kromě práv, vyplývajících z ustanovení Zákoníku práce, mají pracovníci zejména tato další práva:

Přečíst

C. Řád pro rodiče

Aktualizováno: 28.1.2017 Autor: admin

Rodič nebo zákonný zástupce dítěte (dále jen rodič) se svou přítomností ve školní budově stává přímým účastníkem výchovně vzdělávacího procesu ve škole. Z toho pro něj vyplývají tato práva a povinnosti:
Přečíst

D. Zásady pro hodnocení žáků

Aktualizováno: 3.10.2016 Autor: admin

1. Tento řád byl projednán pedagogickou radou ZŠ Klánovice. Je závazný pro všechny pedagogické pracovníky ZŠ Klánovice.

2. Kterýkoli pracovník školy, žák nebo rodič může dát řediteli školy návrh na změnu hodnotícího řádu. Po projednání v pedagogické radě rozhodne ředitel školy o případných změnách hodnotícího řádu.

Přečíst