Masarykova základní škola

Fotogalerie

foto


Uvítání

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy i náhodní návštěvníci tohoto webu! Vítám vás na stránkách ZŠ Klánovice.
Měly by Vám přehledně poskytnout všechny důležité informace o naší škole.
Michal Černý, ředitel školy.
P.S. Děkuji Tomášovi Studničnému za rozhodující podíl na jejich vytvoření i znovuoživení.

Rychlé odkazy

Elektronická ŽK
Rozvrh hodin
Jídelní lístek školní jídelny
Výběr a odhlašování obědů
Zájmové kroužky, kurzy

Kontakty

Ředitel: cerny@zs-kl.cz
Sekretariát: venkrbcova@zs-kl.cz
Ekonomka: volkova@zs-kl.cz
Školní jídelna: jidelna@zs-kl.cz
Školník: schwarzpeet@gmail.com
Školská rada: skolskarada@zs-kl.cz
Datová schránka: w4mhdkh

Kontakty na učitele najdete v sekci Pedagogický sbor.

Školní poradenské pracoviště

(psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, preventista SPJ)
Informace o školním poradenském pracovišti.
Konzultační hodiny školního psychologa pro rodiče (po domluvě):
PO 8.00 - 10.00
ÚT 14.00-17.30
E-mail: zs.lenska@seznam.cz
Tel. 731 488 035.

Fotoarchiv

Naše starší fotogalerie (do roku 2007) najdete ve školním fotoarchivu.

Definitivní rozvrh

Aktualizováno: 8.9.2017 Autor: admin

Vážení rodiče, milí žáci. Začátkem školního roku vždy vyvstanou nové skutečnosti, které mne donutí předělávat již hotový rozvrh. Čtvrtou a snad už definitivní verzi najdete po kliknutí na odkaz v záložce napravo.


V rozvrhu najdete rozvrhy všech 3. - 9. tříd. Rozvrhy "C" tříd jsou uvedeny bez hodin podpůrného programu.

Vysvětlení méně známých zkratek předmětů:
ČaJS = Člověk a jeho svět - souhrnný název pro prvouku, přírodovědu a vlastivědu
ČaSP = Člověk a svět práce = pracovní vyučování, v 8. a 9. ročníku zaměřeno i na volbu povolání
VO, VZ - výchova k občanství, výchova ke zdraví
MV = mediální výchova
OSV = osobnostní a sociální výchova
LI - Literatura - hodnotíme odděleně od mluvnice (ČJ)
VDO - "Výchova demokratického občana" - třídnická hodina povýšená na předmět

Volitelné předměty:
ŠJD, NJD, FJD - D znamená "další" nebo "druhý" cizí jazyk (po angličtině)
AJK, NJK - K znamená "konverzace"
SČJ, SM, SČM - "semináře"
PP, CHP, HP - "praktika" (HP jsou ve skutečnosti jednou za 4 týdny celé odpoledne)
DFV - Digitální foto a video
SV = sportovní výchova
DV = dramatická výchova
ATE = ateliér (prohloubená VV) - letos pro malý zájem neotevřen

Zkratky učitelů jsou uvedeny v seznamu pedagogů školy.