Masarykova základní škola

Fotogalerie

foto


Uvítání

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy i náhodní návštěvníci tohoto webu! Vítám vás na stránkách ZŠ Klánovice.
Měly by Vám přehledně poskytnout všechny důležité informace o naší škole.
Michal Černý, ředitel školy.
P.S. Děkuji Tomášovi Studničnému za rozhodující podíl na jejich vytvoření i znovuoživení.

Rychlé odkazy

Elektronická ŽK
Rozvrh hodin
Jídelní lístek školní jídelny
Výběr a odhlašování obědů
Zájmové kroužky, kurzy

Kontakty

Ředitel: cerny@zs-kl.cz
Sekretariát: venkrbcova@zs-kl.cz
Ekonomka: volkova@zs-kl.cz
Školní jídelna: jidelna@zs-kl.cz
Školník: schwarzpeet@gmail.com
Školská rada: skolskarada@zs-kl.cz
Datová schránka: w4mhdkh

Kontakty na učitele najdete v sekci Pedagogický sbor.

Školní poradenské pracoviště

(psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, preventista SPJ)
Informace o školním poradenském pracovišti.
Konzultační hodiny školního psychologa pro rodiče (po domluvě):
PO 8.00 - 10.00
ÚT 14.00-17.30
E-mail: zs.lenska@seznam.cz
Tel. 731 488 035.

Fotoarchiv

Naše starší fotogalerie (do roku 2007) najdete ve školním fotoarchivu.

Výuka češtiny pro děti - cizince

Aktualizováno: 4.5.2017 Autor: admin

Naše škola byla Magistrátem hl. m. Prahy vybrána k pořádání kurzu češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem než českým. Tuto službu bychom měli poskytovat dětem z Klánovic, Újezda nad Lesy, Běchovic a Koloděj.


Kurz je určen cizincům - žákům základní školy libovolného věku. Jeho cílem je naučit česky děti s odlišným mateřským jazykem, kterým neznalost češtiny brání ve vzdělávání nebo jim působí velké obtíže. Nejde tedy o nějaké "doučování" češtiny, nýbrž o jazykový kurz - tyto děti se učí česky, jako se české děti učí třeba anglicky.

Kurz probíhá v časové dotaci dvě hodiny týdně, zatím v pondělí a ve čtvrtek od 14.00 hodin. Výuku provádí paní učitelka Mgr. Vlasta Lachoutová.

Kurz je zdarma - je financován Magistrátem HMP. Výuka byla zahájena od května 2017. Nabízíme jej všem dětem - cizincům z výše uvedených městských částí. Další informace získáte a dítě můžete přihlásit na telefonním čísle 281 962 193, můžete se na nás obrátit i mailem: skola@zs-kl.cz.

PaedDr. Michal Černý, ředitel školy