Masarykova základní škola

Fotogalerie

foto


Uvítání

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy i náhodní návštěvníci tohoto webu! Vítám vás na stránkách ZŠ Klánovice.
Měly by Vám přehledně poskytnout všechny důležité informace o naší škole.
Michal Černý, ředitel školy.
P.S. Děkuji Tomášovi Studničnému za rozhodující podíl na jejich vytvoření i znovuoživení.

Rychlé odkazy

Elektronická ŽK
Rozvrh hodin
Jídelní lístek školní jídelny
Výběr a odhlašování obědů
Zájmové kroužky, kurzy

Kontakty

Ředitel: cerny@zs-kl.cz
Sekretariát: venkrbcova@zs-kl.cz
Ekonomka: volkova@zs-kl.cz
Školní jídelna: jidelna@zs-kl.cz
Školník: schwarzpeet@gmail.com
Školská rada: skolskarada@zs-kl.cz
Datová schránka: w4mhdkh

Kontakty na učitele najdete v sekci Pedagogický sbor.

Školní poradenské pracoviště

(psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, preventista SPJ)
Informace o školním poradenském pracovišti.
Konzultační hodiny školního psychologa pro rodiče (po domluvě):
PO 8.00 - 10.00
ÚT 14.00-17.30
E-mail: zs.lenska@seznam.cz
Tel. 731 488 035.

Fotoarchiv

Naše starší fotogalerie (do roku 2007) najdete ve školním fotoarchivu.

K čemu je školní žákovský parlament?

Aktualizováno: 13.3.2017 Autor: admin

Školní žákovské parlamenty se v posledních letech objevují na různých základních školách. Je to nějaký módní výstřelek, nebo má tato "instituce" opravdu nějaký smysl?


Moc školního žákovského parlamentu je samozřejmě daleko menší než moc parlamentu skutečného. Ve vztahu k vedení školy připomíná spíše poradní sbor než skutečný zákonodárný orgán. Každý návrh školního parlamentu musí projednat pedagogická rada či alespoň širší vedení školy.
Přesto to není samoúčelný kroužek, kam zvolení aktivní žáci chodí "tlachat". Vedení školy by mělo považovat za svou povinnost názorům zástupců parlamentu naslouchat a seriózně se jimi zabývat, ostatně mu to nařizuje i §21 školského zákona. Všechna přání dětí pochopitelně splnit nelze, je třeba dodržovat zákony a také sledovat hlavní cíle školy. Pro nás (alespoň pro většinu z nás) je ale nesmírně cenné slyšet názory dětí a jejich pohled na věc.
Pro nás starší není na škodu si občas připomenout, jak jsme se na tyto věci dívali, když jsme byli ve věku našich žáků. To, že jsme zkušenější, neznamená nutně, že jsme chytřejší. Proč by děti nemohlo napadnout něco, co nás nenapadlo, a přitom je to opravdu dobrý nápad? Proč bychom se nemohli alespoň zamyslet nad jejich přáními, i když se nám zrovna "nehodí do krámu"?
Tento týden třeba pedagogická rada na návrh školního parlamentu schválila opatření, podle kterého žáci nesmí psát víc než dvě desetiminutové nebo delší prověrky v jednom dni. A to přesto, že nám to přináší malé (ale skutečně jen malé) organizační potíže - museli jsme najít systém, jak se vzájemně informovat. Diskuse byla sice bouřlivá, nikdo z učitelů však nakonec nebyl proti. A proč taky? Všichni chceme, aby se děti naučily co nejvíce. Budu-li se učit na čtyři různé předměty zároveň, určitě se látku nenaučím lépe, než budu-li se učit pouze na dva a na ty druhé dva zase jindy.
Takové návrhy se mi líbí. Je vidět, že v parlamentu zasedají přemýšliví mladí lidé, kterým na vzdělání záleží.
Samozřejmě byly i návrhy, které jsme z nejrůznějších důvodů neschválili. Dětem přeci jen někdy schází nadhled či vědomí širších souvislostí. Ne vždy si také umí představit, jak se vlastně cítí učitel před třídou (což ale platí i pro některé rodiče), takže občas navrhují věci, které v praxi nemohou fungovat. I tyto návrhy jsou však nesmírně cenné - už jenom to, že o nich diskutujeme, přispívá ke vzájemnému sbližování obou stran "školní barikády".
Pro nás učitele není na škodu občas si připomenout, že děti nejsou pouhý "objekt výchovy", za jehož krocení jsme placeni (pravda, bídně), ale že jsou to živí lidé, kteří myslí, cítí, mají názory. To, že se děti ve třídě občas kolektivně projevují jako podivné nemyslící stádo, předchozí větu nijak nepopírá.

Kéž nám tentokrát náš parlament vydrží! Zatím k tomu má, i díky koordinátorce p. uč. Mikelové, dobře nakročeno.

Michal Černý