Masarykova základní škola

Fotogalerie

foto


Uvítání

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy i náhodní návštěvníci tohoto webu! Vítám vás na stránkách ZŠ Klánovice.
Měly by Vám přehledně poskytnout všechny důležité informace o naší škole.
Michal Černý, ředitel školy.
P.S. Děkuji Tomášovi Studničnému za rozhodující podíl na jejich vytvoření i znovuoživení.

Rychlé odkazy

Elektronická ŽK
Rozvrh hodin
Jídelní lístek školní jídelny
Výběr a odhlašování obědů
Zájmové kroužky, kurzy

Kontakty

Ředitel: cerny@zs-kl.cz
Sekretariát: venkrbcova@zs-kl.cz
Ekonomka: volkova@zs-kl.cz
Školní jídelna: jidelna@zs-kl.cz
Školník: schwarzpeet@gmail.com
Školská rada: skolskarada@zs-kl.cz
Datová schránka: w4mhdkh

Kontakty na učitele najdete v sekci Pedagogický sbor.

Školní poradenské pracoviště

(psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, preventista SPJ)
Informace o školním poradenském pracovišti.
Konzultační hodiny školního psychologa pro rodiče (po domluvě):
PO 8.00 - 10.00
ÚT 14.00-17.30
E-mail: zs.lenska@seznam.cz
Tel. 731 488 035.

Fotoarchiv

Naše starší fotogalerie (do roku 2007) najdete ve školním fotoarchivu.

Změny školního řádu od 1.2.2017

Aktualizováno: 28.1.2017 Autor: admin

Vážení rodiče, milí žáci,
od 1. února 2017 dojde k některým změnám školního řádu. Změny najdete zde:


Kompletní nový školní řád najdete v sekci ŠKOLNÍ ŘÁD.

Co se změnilo?

1) V řádu pro žáky se změnily první tři odstavce z oddílu "Povinnosti žáků" (AII/1,2,3). Důvodem byla hlavně zastaralost původního znění. Přibyla tam zdánlivě samozřejmá věc, a to, že žák je povinen uposlechnout rozumných pokynů učitele. Toto bylo dřívě samozřejmostí a nikdo to nezpochybňoval. Bohužel, doba se změnila...

2) V témž oddílu se změnily také poslední tři odstavce (AII/16,17,18). Na základě ankety rodičů byl do školního řádu včleněn zákaz požívání energetických nápojů ve škole vyjma sportovních akcí. Dále byl připojen přísný zákaz pořizování audio a videozáznamů a jejich zveřejňování (prevence kyberšikany).
Naopak se změnil systém zabavování mobilů při jejich nedovoleném používání - nadále budou zabavovány pouze na jeden den (nikoli na týden jako dosud). Zároveň však bude jejich opakované zneužívání trestáno i kázeňskými opatřeními. Stávající systém nám sice vyhovoval, museli jsme jej však neustále obhajovat.

3) K poslední změně došlo v oddílu CII (povinnosti rodičů). Přibyla povinnost rodičů alespoň jednou měsíčně kontrolovat žákovskou knížku (CII/2). Zdálo by se, že je to opět samozřejmost. Nu, pro 95% rodičů to JE samozřejmost. Kvůli těm zbylým pěti procentům jsme tuto povinnost zahrnuli do školního řádu.

Věřím, že tyto změny budou ku prospěchu všech účastníků vzdělávacího procesu v naší škole.

PaedDr. Michal Černý, ředitel školy