Masarykova základní škola

Fotogalerie

foto


Uvítání

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy i náhodní návštěvníci tohoto webu! Vítám vás na stránkách ZŠ Klánovice.
Měly by Vám přehledně poskytnout všechny důležité informace o naší škole.
Michal Černý, ředitel školy.
P.S. Děkuji Tomášovi Studničnému za rozhodující podíl na jejich vytvoření i znovuoživení.

Rychlé odkazy

Elektronická ŽK
Rozvrh hodin
Jídelní lístek školní jídelny
Výběr a odhlašování obědů
Zájmové kroužky, kurzy

Kontakty

Ředitel: cerny@zs-kl.cz
Sekretariát: venkrbcova@zs-kl.cz
Ekonomka: volkova@zs-kl.cz
Školní jídelna: jidelna@zs-kl.cz
Školník: schwarzpeet@gmail.com
Školská rada: skolskarada@zs-kl.cz
Datová schránka: w4mhdkh

Kontakty na učitele najdete v sekci Pedagogický sbor.

Školní poradenské pracoviště

(psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, preventista SPJ)
Informace o školním poradenském pracovišti.
Konzultační hodiny školního psychologa pro rodiče (po domluvě):
PO 8.00 - 10.00
ÚT 14.00-17.30
E-mail: zs.lenska@seznam.cz
Tel. 731 488 035.

Fotoarchiv

Naše starší fotogalerie (do roku 2007) najdete ve školním fotoarchivu.

Výsledky ankety o zákazu mobilů a energetických nápojů

Aktualizováno: 2.12.2016 Autor: admin

Vážení rodiče 3. - 9. tříd, děkujeme za účast v této důležité anketě. Z celkového počtu 390 oslovených odpovědělo 263, tedy přes 67% respondentů.


Předem jsem deklaroval, že pokud se v některé z těchto otázek vysloví "pro" nadpoloviční většina dotázaných, stane se příslušný zákaz součástí školního řádu naší školy. Osloveno bylo 390 rodičů, nadpoloviční většina je tedy 196 a více.

Jak to dopadlo?

PRO úplný zákaz mobilů ve škole se vyslovilo 147 rodičů, PROTI bylo 115. Úplný zákaz mobilů tedy zatím nezavedeme. Přesto se zamyslíme nad nějakými dílčími opatřeními, ke kterým nás inspirovaly Vaše názory, uvedené v nepovinném komentáři k anketě.
Jisté je, že pokud někdy v budoucnu podobný dotaz zopakujeme, budeme muset mnohem lépe vysvětlit, PROČ o tom uvažujeme. Musíme mít prostě vždy na paměti rozdíl mezi pohledem zevnitř školy a pohledem zvenčí.
Jako příklad rozdílného pohledu bych uvedl komentář jednoho z rodičů, který psal:"Neumím si představit, jak moc může učitelům vadit používání mobilů o přestávkách...". Takhle problém nestojí. Používání mobilů o přestávkách UČITELŮM přímo nevadí, pokud tedy děti nenatáčejí nějaká nevhodná videa apod. Podle výzkumů však nadměrné používání mobilů o přestávkách značně škodí samotným DĚTEM, jejich vzájemným vztahům, klimatu tříd atd. A problém je, že neumíme v praxi rozlišit mezi nadměrným a přiměřeným používáním těchto zařízení, přičemž děti přirozeně inklinují k používání nadměrnému.
Někteří rodiče toto chápou, ale jsou toho názoru, že řešením není zákaz, nýbrž výchova. Touto cestou se tedy zatím dáme. Jen si nejsem jist, zda to není v současné době úkol nadlidský.

Zajímavý a vyhraněný pohled na tuto problematiku přináší např. kniha Manfreda Spitzera "Digitální demence", která česky vyšla v nakladatelství Host v roce 2014.

U energetických nápojů je ovšem výsledek jednoznačný: 246 pro zákaz, 17 proti. Děkujeme, bude nám potěšením jejich konzumaci ve škole zakázat. Jde (za běžných podmínek) opravdu o extrémně nezdravou záležitost, navíc s velmi nevhodným vlivem na chování dětí. Proti rozumné konzumaci těchto doplňků např. při sportovních akcích samozřejmě nic nenamítáme.

PaedDr. Michal Černý, ředitel školy