Masarykova základní škola

Fotogalerie

foto


Uvítání

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy i náhodní návštěvníci tohoto webu! Vítám vás na stránkách ZŠ Klánovice.
Měly by Vám přehledně poskytnout všechny důležité informace o naší škole.
Michal Černý, ředitel školy.
P.S. Děkuji Tomášovi Studničnému za rozhodující podíl na jejich vytvoření i znovuoživení.

Rychlé odkazy

Elektronická ŽK
Rozvrh hodin
Jídelní lístek školní jídelny
Výběr a odhlašování obědů
Zájmové kroužky, kurzy

Kontakty

Ředitel: cerny@zs-kl.cz
Sekretariát: venkrbcova@zs-kl.cz
Ekonomka: volkova@zs-kl.cz
Školní jídelna: jidelna@zs-kl.cz
Školník: schwarzpeet@gmail.com
Školská rada: skolskarada@zs-kl.cz
Datová schránka: w4mhdkh

Kontakty na učitele najdete v sekci Pedagogický sbor.

Školní poradenské pracoviště

(psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, preventista SPJ)
Informace o školním poradenském pracovišti.
Konzultační hodiny školního psychologa pro rodiče (po domluvě):
PO 8.00 - 10.00
ÚT 14.00-17.30
E-mail: zs.lenska@seznam.cz
Tel. 731 488 035.

Fotoarchiv

Naše starší fotogalerie (do roku 2007) najdete ve školním fotoarchivu.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Aktualizováno: 22.12.2016 Autor: admin

Vážení rodiče, v tomto průběžně aktualizovaném článku najdete všechny informace, týkající se přijímacího řízení do 1. ročníku.


Ve školním roce 2017/18 plánujeme otevřít opět tři první třídy. Třídy 1.A a 1.B budou "klasické", třída 1.C bude již tradičně třídou s výukou některých předmětů v anglickém jazyce (dvojjazyčná neboli bilingvní výuka). Tuto třídu včetně doplňkového tzv. podpůrného programu organizujeme ve spolupráci s PED Academy.

Tyto třídy jsou dočasně (na 99% do konce školního roku 2017/18) umístěny v pronajatých učebnách v areálu SŠ SČMSD, Slavětínská 82.

Během ledna - března budou vypsány termíny, ve kterých budou zájemci moci vidět "v akci" paní učitelky budoucích prvních tříd.

Zápis do 1. ročníku se bude konat ve středu 5. dubna 2017 od 14 hodin. Kritéria pro přijímání dětí najdete zde.
Orientační mapování školní zralosti pro zájemce o česko-anglickou třídu proběhne v několika termínech v lednu a únoru 2017. Informace o termínech a místech mapování najdete na stránkách PED Academy.

O odklad školní docházky můžete žádat již nyní, žádost si můžete stáhnout z webu. Pokud o odkladu školní docházky rozhodnu před termínem zápisu, nemusí dítě v tomto roce k zápisu chodit (dostaví se až příští rok)!

Opět budeme otvírat jednu třídu přípravného (nultého) ročníku. Do této přípravné třídy se nekoná zápis, přijímání dětí probíhá průběžně od 1. 9. 2016 do 31. 5. 2017. Přihlášku si můžete stáhnout z našeho webu. Podmínkou přijetí je doporučení školského poradenského zařízení, přednost budou mít děti ze spádového obvodu školy s odkladem školní docházky.

PaedDr. Michal Černý, ředitel školy