Masarykova základní škola

Fotogalerie

foto


Uvítání

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy i náhodní návštěvníci tohoto webu! Vítám vás na stránkách ZŠ Klánovice.
Měly by Vám přehledně poskytnout všechny důležité informace o naší škole.
Michal Černý, ředitel školy.
P.S. Děkuji Tomášovi Studničnému za rozhodující podíl na jejich vytvoření i znovuoživení.

Rychlé odkazy

Elektronická ŽK
Rozvrh hodin
Jídelní lístek školní jídelny
Výběr a odhlašování obědů
Zájmové kroužky, kurzy

Kontakty

Ředitel: cerny@zs-kl.cz
Sekretariát: venkrbcova@zs-kl.cz
Ekonomka: volkova@zs-kl.cz
Školní jídelna: jidelna@zs-kl.cz
Školník: schwarzpeet@gmail.com
Školská rada: skolskarada@zs-kl.cz
Datová schránka: w4mhdkh

Kontakty na učitele najdete v sekci Pedagogický sbor.

Školní poradenské pracoviště

(psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, preventista SPJ)
Informace o školním poradenském pracovišti.
Konzultační hodiny školního psychologa pro rodiče (po domluvě):
PO 8.00 - 10.00
ÚT 14.00-17.30
E-mail: zs.lenska@seznam.cz
Tel. 731 488 035.

Fotoarchiv

Naše starší fotogalerie (do roku 2007) najdete ve školním fotoarchivu.

Informace o dvojjazyčné česko-anglické výuce

Aktualizováno: 9.12.2016 Autor: admin

Vážení rodiče, již čtvrtým rokem budeme otevírat česko-anglickou první třídu. Česko-anglické třídy mají v systému naší školy označení C, půjde tedy o třídu 1.C.


V těchto třídách se děti učí podle našeho vzdělávacího programu ŠNEK jako ostatní děti v naší škole. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že některé vyučovací hodiny probíhají nikoli v češtině, nýbrž v angličtině. Nejde jen o tzv. výchovy, ale i o některé hodiny prvouky a matematiky. Vyučující v "anglických" hodinách je přitom kvalifikovaná učitelka - rodilá mluvčí. Jediný předmět, jehož výuka probíhá výhradně v češtině, je Český jazyk a literatura.

Děti se tedy ve škole neučí anglicky přímo (výuka angličtiny jako cizího jazyka je u nás zavedena až od 3. ročníku), nýbrž nepřímo - tím, že jsou "uvrženy" do prostředí, kde jsou nuceny komunikovat v angličtině. Děti si tak angličtinu osvojují přirozenou cestou, vlastně jako druhý mateřský jazyk.

Tento systém pochopitelně přináší i jistá úskalí. Tato úskalí kompenzuje tzv. podpůrný program, který probíhá v odpoledních hodinách. Podpůrný program se skládá jednak z intenzivní výuky angličtiny, jednak z předmětů rozvíjejících schopnosti a dovednosti dětí. Za tento podpůrný program rodiče platí. Více se o něm (a o celém česko-anglickém programu) dozvíte na webových stránkách PED Academy. Na tomto webu se také můžete do tohoto programu předběžně přihlásit.

Z důvodu dvojjazyčné výuky matematiky nepoužívají tyto třídy jako hlavní učebnici matematiku prof. Hejného (nakl. FRAUS). Tato učebnice je využívána pouze jako doplňková v rámci podpůrného programu. V této třídě se také místo spojitého psacího písma učí písmo Comenia script, které je více podobné anglickému psacímu písmu.

Protože kapacita původních školních budov se již nedala rozšířit, pronajali jsme si pro česko-anglické třídy učebny v areálu Střední školy hotelnictví a gastronomie SČMSD, vzdáleném asi 400 m od naší hlavní budovy. Zároveň ve spolupráci s MČ Praha-Klánovice připravujeme přístavbu nových učeben přímo v areálu ZŠ. Tyto učebny, které zároveň vyřeší celkově nedostačující kapacitu školy, by se měly otvírat na začátku školního roku 2018/19. Od tohoto školního roku by se tedy česko-anglické třídy měly přestěhovat do budovy ZŠ.

Máte-li zájem o podrobnější infomace, neváhejte se na nás obrátit telefonicky nebo mailem.

PaedDr. Michal Černý, ředitel školy