Masarykova základní škola

Fotogalerie

foto


Uvítání

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy i náhodní návštěvníci tohoto webu! Vítám vás na stránkách ZŠ Klánovice.
Měly by Vám přehledně poskytnout všechny důležité informace o naší škole.
Michal Černý, ředitel školy.
P.S. Děkuji Tomášovi Studničnému za rozhodující podíl na jejich vytvoření i znovuoživení.

Rychlé odkazy

Elektronická ŽK
Rozvrh hodin
Jídelní lístek školní jídelny
Výběr a odhlašování obědů
Zájmové kroužky, kurzy

Kontakty

Ředitel: cerny@zs-kl.cz
Sekretariát: venkrbcova@zs-kl.cz
Ekonomka: volkova@zs-kl.cz
Školní jídelna: jidelna@zs-kl.cz
Školník: schwarzpeet@gmail.com
Školská rada: skolskarada@zs-kl.cz
Datová schránka: w4mhdkh

Kontakty na učitele najdete v sekci Pedagogický sbor.

Školní poradenské pracoviště

(psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, preventista SPJ)
Informace o školním poradenském pracovišti.
Konzultační hodiny školního psychologa pro rodiče (po domluvě):
PO 8.00 - 10.00
ÚT 14.00-17.30
E-mail: zs.lenska@seznam.cz
Tel. 731 488 035.

Fotoarchiv

Naše starší fotogalerie (do roku 2007) najdete ve školním fotoarchivu.

Odpovědi na dotazy z třídních schůzek 3. 9. 2015

Aktualizováno: 9.9.2015 Autor: admin

Tradiční rubrika ředitele školy. Odpovím na veškeré dotazy, které mi učitelé předají.


2.B: Stížnosti na školní jídelnu: malé porce, není možno si přidat, nevhodné složení jídelníčku.
Odpověď: Dovolím si tuto otázku rozdělit. Začnu od konce: složení jídelníčku je striktně dáno normami, které jsou pro nás závazné. Hloubková inspekce, která proběhla na jaře, konstatovala, že normy dodržujeme až na dva nedostatky: překračujeme množství mléčných výrobků a naopak dáváme málo luštěnin. Ihned jsme v tomto směru zjednali nápravu.
Tedy co se týče složení, zásadně jiné to být prostě nemůže. Co se týče kvality, v porovnání s jinými školními jídelnami jsme vysoce oceňováni. Děti, které přicházejí z jiných škol, a další lidé, kteří mohou porovnávat, nás velmi chválí. Máme 480 strávníků a výběr pouze ze dvou jídel - tedy se zřejmě nezavděčíme úplně všem. Pokud Vašemu dítěti u nás skutečně nechutná, nezbývá, než ho odhlásit. To, že se v jídelně stravuje 85% žáků školy, je velmi vysoké číslo a i ono nepřímo vypovídá o skutečné kvalitě našich pokrmů.
Velikost porcí je opět dána normami. Děti jsou rozděleny do čtyř věkových kategorií (rozhodující pro přechod do další kategorie je skutečný věk, nikoli ročník, který dítě navštěvuje!). Čím vyšší kategorie, tím vyšší cena a větší porce. Mimochodem, při výdeji kuchařky příslušnou kategorii vidí na displeji.
Uznávám, že zejména v nižších věkových kategoriích porce skutečně nejsou největší. Opět však připomínám, že kromě masa (nebo třeba smaženého sýra apod.) a dezertu si děti veškeré jídlo mohou přidávat, a to klidně i opakovaně. Přidat si mohou přílohu, omáčku, polévku i nápoj. Kategoricky popírám, že by nebylo možno si jídlo přidat. Pokud by takový případ nastal, prosím, neprodleně mne informujte, abych mohl vše prověřit. V této chvíli nemám důvod nevěřit pracovnicím ŠJ. Osobně jsem nikdy nezažil, že by komukoli nepřidaly.

3.B Může rodič v EŽK vidět najednou své dvě děti?
Odpověď: Ano, postup najdete v tomto článku na našem webu.

3.B Mohou žáci používat pro oba automaty na mléko (malá i velká budova) stejnou kartu?
Odpověď: Bohužel, to možné není.

5.A V kalendáři je chyba, loňská 9.A je označena jako 8.A, skutečná 8.A chybí.
Odpověď: Bohužel, záměny jsme si všimli až v době, kdy byl kalendář již vytištěn. Co se týče chybějící 8.A: mail s fotografií mi od paní učitelky před prázdninami nedorazil kvůli příliš velké příloze. Je nám to líto, zkusíme fotografii využít jinak.
V této souvislosti prosím potenciální sponzory (příštího) kalendáře, aby se ozvali, letos se nám poprvé nedostávalo sponzorských prostředků na jeho výrobu a vytištění. Pokud by příspěvek dosáhl alespoň 3000 Kč, uveřejníme na liště kalendáře logo firmy!

7.A V EŽK nefunguje funkce "Zapomenuté heslo".
Odpověď: Ověřil jsem na několika různých účtech, že funkce funguje. Prověřte, zda v naší databázi máte správnou e-mailovou adresu. Pokud Vám přesto "Zapomenuté heslo" nefunguje, prosím, kontaktujte mne a najdeme příčinu. Nemáte třeba Vaši schránku nastavenu tak, aby Vám maily ze školy padaly do nevyžádané pošty?

7.B Zavést třídní webové stránky.
Odpověď: Jakákoli třída může mít vlastní webové stránky s proklikem ze stránek školních. Tyto stránky si spravuje třída sama (učitel, rodiče, žáci apod.). Na 2. stupni obvykle zájem opadá, to je jediný důvod, proč jsou na webu odkazy jen na třídy 1. stupně. Vytvořte stránky, pošlete mi adresu a budete tam.

7.B Je možné dávat dříve informace o písemných pracech?
Odpověď: Ve školním řádu je uvedeno, že s termínem písemné práce delší než 25 minut musí být žáci seznámeni předem. Z toho vyplývá, že:
a) O práci do 25 minut nemusí vědět vůbec,
b) Není řečeno, jak dlouho předem, tedy třeba i jen jeden den.
Tolik školní řád. Samozřejmě, většina učitelů včetně mne hlásí dětem všechny práce a v dostatečném předstihu. Je třeba se obrátit přímo na dotyčného vyučujícího a projednat to s ním. Jeho povinnost to ovšem není (kromě výše uvedeného).
Připomínám ještě, že na předem nehlášenou práci si žák jednou za pololetí smí vzít tzv. žolík, tj. nemusí z ní být hodnocen.

8.A Proč mají děti ve středu odpoledne tělocvik? Byly zvyklé mít ve středu kroužky.
Odpověď: Tříd stále přibývá a všechny tělocviky se už do dopolední výuky nevejdou. Buď můžeme začít na tělocvik třídy opět spojovat jako kdysi, nebo se některé hodiny musí uskutečnit mimo dopolední vyučovací blok. To, že tento "černý Petr" zůstal osmákům, vyplývá především z úvazků jednotlivých učitelů. Částečně jsem ale k Vašim připomínkám přihlédl a odpolední tělocvik dodatečně zredukoval na minimum s tím, že jsme pro děvčata využili i hodinu nultou.

9.B Nerozumíme některým značkám v EŽK.
Odpověď: Na každé obrazovce EŽK máte vpravo nahoře pomocné menu, kde si např. můžete mnohé nastavit. V některých případech jsou zde i vysvětlivky zkratek a značek. Pravděpodobně i těch, kterých se týká tento dotaz.

Děkuji za Vaše dotazy.

PaedDr. Michal Černý