Masarykova základní škola

Fotogalerie

foto


Uvítání

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy i náhodní návštěvníci tohoto webu! Vítám vás na stránkách ZŠ Klánovice.
Měly by Vám přehledně poskytnout všechny důležité informace o naší škole.
Michal Černý, ředitel školy.
P.S. Děkuji Tomášovi Studničnému za rozhodující podíl na jejich vytvoření i znovuoživení.

Rychlé odkazy

Elektronická ŽK
Rozvrh hodin
Jídelní lístek školní jídelny
Výběr a odhlašování obědů
Zájmové kroužky, kurzy

Kontakty

Ředitel: cerny@zs-kl.cz
Sekretariát: venkrbcova@zs-kl.cz
Ekonomka: volkova@zs-kl.cz
Školní jídelna: jidelna@zs-kl.cz
Školník: schwarzpeet@gmail.com
Školská rada: skolskarada@zs-kl.cz
Datová schránka: w4mhdkh

Kontakty na učitele najdete v sekci Pedagogický sbor.

Školní poradenské pracoviště

(psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, preventista SPJ)
Informace o školním poradenském pracovišti.
Konzultační hodiny školního psychologa pro rodiče (po domluvě):
PO 8.00 - 10.00
ÚT 14.00-17.30
E-mail: zs.lenska@seznam.cz
Tel. 731 488 035.

Fotoarchiv

Naše starší fotogalerie (do roku 2007) najdete ve školním fotoarchivu.

Kritéria pro přestup do 6. ročníku

Aktualizováno: 5.10.2015 Autor: admin

Vážení rodiče. V posledních letech evidujeme každoročně několik desítek zájemců z okolních obcí o přijetí do šestého ročníku naší ZŠ. Tohoto zájmu si velmi vážíme, přesahuje však naše kapacitní možnosti. Na pokyn Magistrátu HMP, který opakovaně řešil odvolání, jsme přijali tato kritéria výběru žáků.


Ačkoli jde de facto o přestup, nikoli přijímací řízení, v paradoxní situaci, kdy rodiče žádají o tento přestup i v předstihu několika let, nám nezbývá nic jiného, má-li být proces přijímání těchto dětí otevřený, transparentní a zároveň pro školu přínosný.

Na základě níže uvedených kritérií budou žáci obodováni. Podle počtu bodů budou žáci v termínu po přijímacích zkouškách na gymnázia (konec května) přijímáni až do naplnění kapacity 6. ročníků. Žáci ze spádového obvodu, kteří podají přihlášky včas, budou v souladu se zákonem přijímáni přednostně bez ohledu na toto pořadí. Po naplnění kapacity už však nemohou být přijati ani žáci ze spádového obvodu, v tom případě je zařadíme na čelo seznamu náhradníků a přijmeme je pouze pokud se uvolní další místa.

Oproti původním kritériím jsme od roku 2016 bodově posílili položku "sourozenec ve škole", jinak zůstala beze změny.

KRITÉRIA 2016/2017:

  1. Přepočtené pořadové číslo přihlášky 0 – 10 bodů (počet přihlášených dětí se vydělí deseti a vytvoří se skupiny, tzv. decily. První decil obdrží 10 bodů, poslední 1 bod. Přihlášky dodané po uzávěrce obdrží 0 bodů.)
  2. Prospěch v pololetí 5. ročníku 0 – 10 bodů (na základě kopie vysvědčení – za samé jedničky je deset bodů, za každou dvojku je minus bod, za trojku minus dva atd.) Žáci s IVP budou hodnoceni individuálně. Pokud by žákovi vycházelo záporné číslo nebo nedodá-li kopii vysvědčení, obdrží 0 bodů.
  3. Chování v 5. ročníku 0 – 5 bodů (jednička z chování = 5 bodů)
  4. Sourozenec ve škole 10 bodů (při bezproblémové spolupráci s rodiči žáka)

V případě bodové rovnosti rozhodne los.

Příklad: Celkem se do 31.5. přihlásí 40 žáků. Žák X má pořadové číslo 15. Na vysvědčení v pololetí 5. třídy měl jednu dvojku a jednu trojku. Ve škole nemá sourozence.
Při 40 dětech má jeden decil 4 žáky, s číslem 15 je tedy žák X ve 4. decilu a má tak 7 bodů. Jeho celkový počet bodů je 7+7+5+0=19 bodů.

PaedDr. Michal Černý, ředitel školy