Masarykova základní škola

Fotogalerie

foto


Uvítání

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy i náhodní návštěvníci tohoto webu! Vítám vás na stránkách ZŠ Klánovice.
Měly by Vám přehledně poskytnout všechny důležité informace o naší škole.
Michal Černý, ředitel školy.
P.S. Děkuji Tomášovi Studničnému za rozhodující podíl na jejich vytvoření i znovuoživení.

Rychlé odkazy

Elektronická ŽK
Rozvrh hodin
Jídelní lístek školní jídelny
Výběr a odhlašování obědů
Zájmové kroužky, kurzy

Kontakty

Ředitel: cerny@zs-kl.cz
Sekretariát: venkrbcova@zs-kl.cz
Ekonomka: volkova@zs-kl.cz
Školní jídelna: jidelna@zs-kl.cz
Školník: schwarzpeet@gmail.com
Školská rada: skolskarada@zs-kl.cz
Datová schránka: w4mhdkh

Kontakty na učitele najdete v sekci Pedagogický sbor.

Školní poradenské pracoviště

(psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, preventista SPJ)
Informace o školním poradenském pracovišti.
Konzultační hodiny školního psychologa pro rodiče (po domluvě):
PO 8.00 - 10.00
ÚT 14.00-17.30
E-mail: zs.lenska@seznam.cz
Tel. 731 488 035.

Fotoarchiv

Naše starší fotogalerie (do roku 2007) najdete ve školním fotoarchivu.

Učební plány

Aktualizováno: 4.7.2014 Autor: admin

Zde se můžete podívat, kolik mají děti učící se podle našeho školního vzdělávacího programu týdně vyučovacích hodin.


Dobíhající učební plány pro 1. i 2. stupeň ve formátu pdf (Acrobat reader) najdete zde. Tyto učební plány se týkají žáků, kteří ve školním roce 2014/15 navštěvují 7. a vyšší ročník. Tito žáci "dojedou" podle staré (čtvrté) verze švp.

Žáků, kteří jsou ve školním roce 2014/15 v šestém nebo nižším ročníku, se už týká upravený učební plán od 1.9.2014, který je součástí 5. verze našeho ŠNEKa.

Na druhém stupni máme snahu vyjít nabídkou volitelných předmětů vstříc dětem různého zaměření. Máme tak skupinu předmětů pro děti orientované spíše studijně (např. Další cizí jazyk, semináře z M a Čj), umělecky (např. Dramatická výchova, Ateliér) nebo prakticky (např. Sportovní výchova). Předměty lze téměř libovolně kombinovat, studenti utvářejí skupiny napříč třídami a někdy i ročníky. Vybírají si je vždy na konci předcházejícího školního roku a to do naplnění kapacity jednotlivých předmětů.

Od školního roku 2013/14 došlo k drobným změnám - v 7. ročníku jsme zrušili hodinu výchovy k občanství (která se obsahově kryla s předměty OSV, Výchova ke zdraví, Mediální výchova a VDO) a přidali jednu hodinu volitelných předmětů.
Pro volitelné předměty platilo, že počínaje 7. ročníkem si žák musel zvolit týdně dvě hodiny dalšího cizího jazyka. V přechodném období 2013-2015 navíc musí mít někteří žáci tyto hodiny tři.

Od školního roku 2014/15 jsme přesunuli povinnou výuku dalšího cizího jazyka na 6. - 8. ročník, přičemž v 9. ročníku už je pouze volitelný. Tím jsme sjednotili počátek výuky dalšího cizího jazyka u všech žáků, aniž bychom je ovšem připravili o možnost studovat tento předmět po celé 4 roky. Tato změna by měla vést k "vylepšení" rozvrhu - některé hodiny dalšího cizího jazyka tak budou moci být zařazeny do dopoledních vyučovacích bloků, což bylo dosud neuskutečnitelné.