Masarykova základní škola

Fotogalerie

foto


Uvítání

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy i náhodní návštěvníci tohoto webu! Vítám vás na stránkách ZŠ Klánovice.
Měly by Vám přehledně poskytnout všechny důležité informace o naší škole.
Michal Černý, ředitel školy.
P.S. Děkuji Tomášovi Studničnému za rozhodující podíl na jejich vytvoření i znovuoživení.

Rychlé odkazy

Elektronická ŽK
Rozvrh hodin
Jídelní lístek školní jídelny
Výběr a odhlašování obědů
Zájmové kroužky, kurzy

Kontakty

Ředitel: cerny@zs-kl.cz
Sekretariát: venkrbcova@zs-kl.cz
Ekonomka: volkova@zs-kl.cz
Školní jídelna: jidelna@zs-kl.cz
Školník: schwarzpeet@gmail.com
Školská rada: skolskarada@zs-kl.cz
Datová schránka: w4mhdkh

Kontakty na učitele najdete v sekci Pedagogický sbor.

Školní poradenské pracoviště

(psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, preventista SPJ)
Informace o školním poradenském pracovišti.
Konzultační hodiny školního psychologa pro rodiče (po domluvě):
PO 8.00 - 10.00
ÚT 14.00-17.30
E-mail: zs.lenska@seznam.cz
Tel. 731 488 035.

Fotoarchiv

Naše starší fotogalerie (do roku 2007) najdete ve školním fotoarchivu.

Základní informace o škole

Aktualizováno: 17.11.2015 Autor: admin

Naše škola je běžnou základní školou zřizovanou obcí (respektive městskou částí). Máme ovšem určitá specifika, s kterými bychom vás rádi seznámili.


Jsme základní školou střední velikosti, máme cca 550 žáků. Škola leží ve vilové čtvrti na okraji Prahy mezi lesy a zahradami. Kapacita školy je už několik let naplněna a tak musíme bohužel každý rok mnoho přespolních zájemců o studium zklamat. Klánovické zájemce zatím přijímáme všechny a snad to tak bude i nadále.
Přes dvacet procent našich žáků je z okolních obcí a městských částí. S rostoucím počtem dětí v Klánovicích se však tento podíl rok od roku zmenšuje. Chodí k nám také děti z klánovického dětského domova.

Škola má dvě budovy, které leží naproti sobě přes ulici. V té menší, původně secesní, najdeme první a druhé třídy a také školní družinu, v té větší, funkcionalistické z roku 1933 ostatní učebny a školní jídelnu. U obou budov máme hřiště s umělým povrchem, u větší budovy také moderní sportovní halu s dvěma tělocvičnami. Obě také v roce 2009 dostaly novou zateplenou fasádu. Od září 2014 jsme si začali pronajímat učebny také v nedaleké střední škole hotelnictví a gastronomie, neboť počet klánovických prvňáků překročil naše kapacitní možnosti. Doufáme, že se nám brzy podaří školu přistavět a náš provizorní azyl s díky opustit.

Pedagogický sbor tvoří převážně lidé, kteří svou práci dělají s radostí. Nesouhlasíme s názorem, že škola má žáky pouze vzdělávat. Snažíme se je i nenásilně vychovávat k slušnosti a vzájemné toleranci, v čemž se neobejdeme bez spolupráce rodičů dětí. I když je to stále obtížnější, většinou se nám to daří po dobrém. Při postihování podvodů nebo náznaků "šikany" (kterým se bohužel ani my nevyhneme) však musíme přitvrdit. Nic jiného nám nezbývá, pokud chceme, aby se děti u nás cítily bezpečně. Můžete si prohlédnout náš školní řád, stejně jako poslední výroční zprávu.
Kromě školního řádu si děti v každé třídě formulují vlastní třídní pravidla chování. Naším cílem je, aby žáci mohli být hrdí na svou školu a učitelé zase na své žáky. Hlavním nepřítelem školního klimatu je podle našeho názoru nuda. Snažíme se tedy, aby jí bylo co nejméně. Rodiče jsou ve škole vítáni, každý jejich námět bereme v úvahu, i když všem pochopitelně vyhovět nemůžeme.

Neodmítáme paušálně tradici české školy, ale pozorně se rozhlížíme i kolem nás a snažíme se aktivně využívat nejnovější poznatky moderní světové pedagogiky. Náš školní vzdělávací program "ŠNEK" vychází především ze vzdělávacího programu "Začít spolu", známého také pod názvem Step by Step. Podle tohoto programu jsme na 1. stupni pracovali v letech 1997 - 2007 a jako jedna z průkopnických škol jsme jej pomáhali "ladit" v českých podmínkách.

Snažíme se, aby i po vyučování bylo ve škole co dělat. Smysluplnou zájmovou činnost totiž považujeme za významný prvek prevence negativnívh jevů (alkohol, drogy, kriminalita atd.). Záleží nám ovšem také na tom, aby i zájmové kroužky splňovaly určitá kritéria kvality. Těší nás, že o většinu kroužků je značný zájem, a to nejen mezi žáky naší školy.

Snažíme se vést děti k přirozenému zájmu o životní prostředí a přírodu vůbec, na kraji Klánovického lesa k tomu máme ideální podmínky. Nepřetržitě od roku 1996 sponzorují naši žáci tučňáky v pražské ZOO.

Snažíme se také, aby škola byla kulturním centrem městské části. Spolupracujeme s místním úřadem i nezávislými sdruženími, pořádáme akce pro děti i dospělé. V poslední době je v tomto smyslu opět velmi aktivní Spolek přátel ZŠ Klánovice.

Po několika letech jsme navázali spolupráci se zahraničními školami, náš česko-německo-lucembursko-polský eTwinningový projekt v německém jazyce vyhrál v roce 2014 první cenu. Obdobného projektu se účastníme i letos.

Vybavení školy se postupně zlepšuje. Máme počítačovou učebnu, připojení k Internetu ve všech učebnách, mnoho interaktivních tabulí, školní jídelnu s výběrem ze dvou jídel, šatny se skříňkami, nové hřiště s umělým povrchem, moderní tělocvičnu, postupně vybavujeme i odborné učebny. V podkroví školy jsme v roce 2012 dokončili dvě nové třídy a také výtah, díky kterému je aspoň naše hlavní budova bezbariérová.
V září 2012 jsme otevřeli tzv. přípravnou třídu ("nultý ročník") pro děti s odkladem školní docházky nebo jiným (např. sociálním) znevýhodněním. Podmínkou přijetí do přípravné třídy je doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Snažíme se vyjít vstříc požadavkům na výuku cizích jazyků. Plošné zavedení povinné výuky cizího jazyka od 1. ročníku, po němž někteří volají, se nám nejeví jako rozumné, ale od školního roku 2014/15 otvíráme každý rok kromě dvou "klasických" prvních tříd také jednu dvojjazyčnou česko-anglickou (získali jsme povolení MŠMT). Jinak si děti od první třídy mohou vybrat z několika jazykových kroužků a škol. Od třetí třídy začíná už pro všechny povinná výuka cizího jazyka, děti jsou rozděleny do skupin podle stupně pokročilosti.
Jako první cizí jazyk máme na výběr angličtinu nebo němčinu, od šesté třídy nabízíme další cizí jazyk - francouzštinu, angličtinu, němčinu, španělštinu, v případě zájmu počítáme i s ruštinou. V naší koncepci je další cizí jazyk povinný od 6. do 8. ročníku, v 9. ročníku už je pouze volitelný pro dobrovolníky. Volitelné předměty vůbec tvoří na 2. stupni (a především v 9. ročníku) významnou část učebního plánu, který si tak žáci a jejich rodiče zčásti určují sami. Náboženství učíme jako nepovinný předmět.

Snažíme se v rámci možností pečovat o své žáky se specifickými poruchami učení. V 1. - 5. ročníku pracují tyto děti jednu až dvě hodiny týdně v malých skupinkách, odděleně od svých tříd, čemuž říkáme "dyslektické mikrotřídy". Integrujeme i několik žáků s vážnějším postižením, z programu "Začít spolu" máme rozsáhlé zkušenosti s efektivním využitím asistentů pedagoga. Ve větším rozsahu integrace nám ovšem brání nedostatek prostoru a větší počet dětí ve třídách (průměrně přes 27).