Masarykova základní škola

Fotogalerie

foto


Uvítání

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy i náhodní návštěvníci tohoto webu! Vítám vás na stránkách ZŠ Klánovice.
Měly by Vám přehledně poskytnout všechny důležité informace o naší škole.
Michal Černý, ředitel školy.
P.S. Děkuji Tomášovi Studničnému za rozhodující podíl na jejich vytvoření i znovuoživení.

Rychlé odkazy

Elektronická ŽK
Rozvrh hodin
Jídelní lístek školní jídelny
Výběr a odhlašování obědů
Zájmové kroužky, kurzy

Kontakty

Ředitel: cerny@zs-kl.cz
Sekretariát: venkrbcova@zs-kl.cz
Ekonomka: volkova@zs-kl.cz
Školní jídelna: jidelna@zs-kl.cz
Školník: schwarzpeet@gmail.com
Školská rada: skolskarada@zs-kl.cz
Datová schránka: w4mhdkh

Kontakty na učitele najdete v sekci Pedagogický sbor.

Školní poradenské pracoviště

(psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, preventista SPJ)
Informace o školním poradenském pracovišti.
Konzultační hodiny školního psychologa pro rodiče (po domluvě):
PO 8.00 - 10.00
ÚT 14.00-17.30
E-mail: zs.lenska@seznam.cz
Tel. 731 488 035.

Fotoarchiv

Naše starší fotogalerie (do roku 2007) najdete ve školním fotoarchivu.

Kritéria přijímání žáků do 1. tříd

Aktualizováno: 10.3.2017 Autor: admin

Vážení rodiče. Protože k zápisu do 1. ročníku naší školy přichází pravidelně více dětí, než můžeme přijmout, stanovili jsme kritéria výběru žáků. Pokyny pro organizaci zápisu se každoročně mění, proto se mění a vyvíjejí i naše kritéria.
Tato kritéria se netýkají přijímání dětí do přípravného ročníku!


Po několika vlnách omezujících zásahů našich zákonodárců a paní ombudsmanky zůstávají už pouze čtyři přípustná kritéria. Tři z nich využijeme, to čtvrté nikoli, neboť nám nepřipadá férové.

Kritéria pro školní rok 2017/2018:
1. Trvalé bydliště v Praze – Klánovicích 100 bodů. Toto kritérium si vybrat nejen můžeme, ale dokonce musíme - nařizuje to školský zákon.
2. Sourozenec ve škole 50 bodů.
3. Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu 30 bodů. Pozn.: Naše škola vychází z alternativního vzdělávacího programu Začít spolu. Rodiče přímo u zápisu vyplní krátký dotazník, na jehož základě bude možno posoudit, do jaké míry sdílejí některé alternativní přístupy, které naše škola nabízí. Tento dotazník nemusí vyplňovat rodiče spádových dětí - ty budou přijaty všechny!

Na základě těchto kritérií všechny děti u zápisu obodujeme.
Ze systému bodování jednoznačně vyplývá, že přednostně budou přijaty všechny spádové děti, pak děti, které mají ve škole sourozence, a zbyde-li místo (loni nezbylo), budeme přijímat nespádové děti podle počtu bodů dle třetího kritéria. Pokud bychom naopak nemohli přijmout ani všechny sourozence, uplatníme třetí kritérium i u nich.

Děti budou seřazeny podle dosažených bodů. Na základě tohoto pořadí přijmeme děti až do stanoveného počtu daného kapacitou školy. Další děti (tzv. náhradníci) mohou být přijaty později, pokud se uvolní místo (např. odklady školní docházky). Náhradníky budeme kontaktovat opět v pořadí podle dosaženého počtu bodů. V případě bodové rovnosti rozhodne los. Pořadí, v jakém se děti dostaví k zápisu, nehraje roli!

Zvlášť budeme evidovat zájemce o česko-anglický program (1.C), kritéria pro přijímání však budou stejná.

PaedDr. Michal Černý, ředitel školy