Masarykova základní škola

Fotogalerie

foto


Uvítání

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy i náhodní návštěvníci tohoto webu! Vítám vás na stránkách ZŠ Klánovice.
Měly by Vám přehledně poskytnout všechny důležité informace o naší škole.
Michal Černý, ředitel školy.
P.S. Děkuji Tomášovi Studničnému za rozhodující podíl na jejich vytvoření i znovuoživení.

Rychlé odkazy

Elektronická ŽK
Rozvrh hodin
Jídelní lístek školní jídelny
Výběr a odhlašování obědů
Zájmové kroužky, kurzy

Kontakty

Ředitel: cerny@zs-kl.cz
Sekretariát: venkrbcova@zs-kl.cz
Ekonomka: volkova@zs-kl.cz
Školní jídelna: jidelna@zs-kl.cz
Školník: schwarzpeet@gmail.com
Školská rada: skolskarada@zs-kl.cz
Datová schránka: w4mhdkh

Kontakty na učitele najdete v sekci Pedagogický sbor.

Školní poradenské pracoviště

(psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, preventista SPJ)
Informace o školním poradenském pracovišti.
Konzultační hodiny školního psychologa pro rodiče (po domluvě):
PO 8.00 - 10.00
ÚT 14.00-17.30
E-mail: zs.lenska@seznam.cz
Tel. 731 488 035.

Fotoarchiv

Naše starší fotogalerie (do roku 2007) najdete ve školním fotoarchivu.

KREDITNÍ SYSTÉM HODNOCENÍ

Aktualizováno: 3.1.2008 Autor: admin

V tomto článku jsou uvedena základní a závazná pravidla kreditního systému hodnocení. Od školního roku 2007/2008 jsou podle něj žáci hodnoceni především v tzv. "výchovných" předmětech.


Kreditní systém je navržen tak, aby v maximální možné míře zohledňoval jak nadání žáka pro daný předmět, tak jeho píli a přístup k výuce předmětu. Tyto aspekty hodnocení se částečně mohou zastoupit, nikoli však zcela. Hlavními cíli tohoto systému jsou určitá objektivita hodnocení a jeho motivační charakter.

Pravidla pro hodnocení kreditním systémem:
1. Očekávané maximum (OM) je počet bodů, které v daném pololetí získá žák se zodpovědným přístupem k výuce, zvládající bez problémů výstupy daného předmětu, aniž by musel vyvinout mimořádné úsilí nad rámec běžné výuky a domácí přípravy. V našem systému je OM = 100 bodů. Skutečný nejvyšší počet bodů, který může žák získat, je pochopitelně vyšší.

2. Přepočet na známky (v případě OM = 100, jde tedy o procenta z OM):
· 90 a více bodů … 1
· 75 – 89 bodů … 2
· 45 – 74 bodů … 3
· 25 – 44 bodů … 4
· méně než 25 bodů … 5

3. Za co lze získat body:
· výkony (testy, zkoušení, výkresy, sportovní výkony…)
· referáty vč. prezentace
· seminární pís. práce (max. 2 za pololetí, ne v 1 měsíci)
· kladná aktivita v hodině
· bonusy: účast a úspěchy v soutěžích, veř. vystoupení…
· záporné body (odečítají se): za zapomenuté pomůcky, totální rozvracení vyučovacích hodin, bránění ostatním v činnosti apod. výjimečně až 10 bodů/hod.
Záporné body lze udělit pouze tehdy, pokud žák nepracuje (resp. pracuje velmi špatně), nebo vlastní vinou pracovat nemůže. Nelze je udělit za běžnou nekázeň (vyrušování apod.). Nejde o kázeňský trest!

4. Učitel na začátku školního roku, popř. pololetí, seznámí žáky s konkrétními počty bodů, které mohou získat za jednotlivé činnosti, uvedené v bodě 3.

5. Během pololetí žák získává pouze body (žádné známky). Učitel by měl hodnocení ve svém předmětu naplánovat tak, aby počty bodů rostly rovnoměrně. Body se před pololetím přepočítají na známky podle bodu 2.

6. Žákovi, který nastoupí v průběhu školního roku nebo je dlouhodobě či často prokazatelně nemocen (chybí přes 20% hodin), učitel OM sníží přímo úměrně docházce. Za nemoc se však pro tento účel nepovažují "rodinné důvody", náhlé "nevolnosti" apod.

7. Pokud jeden předmět hodnotí dva vyučující se stejným počtem odučených hodin, boduje každý z nich tak, aby OM=50. Pro výpočet výsledné známky se pak body od obou učitelů sečtou. Pokud počet bodů od jednoho vyučujícího přesáhne 60, body navíc se do celkového součtu nepočítají (každý tedy může udělit maximálně 60 bodů).

Michal Černý, ředitel školy