Masarykova základní škola

Fotogalerie

foto


Uvítání

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy i náhodní návštěvníci tohoto webu! Vítám vás na stránkách ZŠ Klánovice.
Měly by Vám přehledně poskytnout všechny důležité informace o naší škole.
Michal Černý, ředitel školy.
P.S. Děkuji Tomášovi Studničnému za rozhodující podíl na jejich vytvoření i znovuoživení.

Rychlé odkazy

Elektronická ŽK
Rozvrh hodin
Jídelní lístek školní jídelny
Výběr a odhlašování obědů
Zájmové kroužky, kurzy

Kontakty

Ředitel: cerny@zs-kl.cz
Sekretariát: venkrbcova@zs-kl.cz
Ekonomka: volkova@zs-kl.cz
Školní jídelna: jidelna@zs-kl.cz
Školník: schwarzpeet@gmail.com
Školská rada: skolskarada@zs-kl.cz
Datová schránka: w4mhdkh

Kontakty na učitele najdete v sekci Pedagogický sbor.

Školní poradenské pracoviště

(psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, preventista SPJ)
Informace o školním poradenském pracovišti.
Konzultační hodiny školního psychologa pro rodiče (po domluvě):
PO 8.00 - 10.00
ÚT 14.00-17.30
E-mail: zs.lenska@seznam.cz
Tel. 731 488 035.

Fotoarchiv

Naše starší fotogalerie (do roku 2007) najdete ve školním fotoarchivu.

Systém volitelných předmětů

Aktualizováno: 30.8.2014 Autor: admin

V květnu si žáci 5. - 8. ročníku vybírají volitelné předměty pro další školní rok. Jde o velmi důležitý krok, proto vyžadujeme spolupráci rodičů. K lepší orientaci v systému volitelných předmětů by měl napomoci tento článek.


Volitelné předměty se vybírají vždy na jeden školní rok. U některých se sice předpokládá, že je žáci budou navštěvovat po celé čtyři roky (např. další cizí jazyk), ale v praxi se lze po kterémkoli ročníku odhlásit. Ve vyjímečných případech lze požádat o změnu volitelného předmětu dokonce i v pololetí.

Volitelné předměty umožňují žákovi částečně přizpůsobit své studium svým zájmům a prioritám. Počet hodin v ročníku je pevně stanoven. V zásadě lze zvolit dvě cesty - buď cestu "nejmenšího odporu", tedy vybírat si nejlehčí předměty, které žáka tolik nezatíží, nebo vycházet ze zájmů a potřeb žáka, což jednoznačně doporučujeme.
Především zájemci o studium na gymnáziu a náročných středních školách by neměli opomíjet tzv. "semináře". Některá náročnější témata z českého jazyka nebo matematiky, která se objevují v přijímacích zkouškách na gymnázia a jsou nutná ke zvládnutí gymnaziálního studia, jsou obsažena pouze v těchto seminářích! V případě těchto předmětů důrazně prosíme rodiče budoucích gymnazistů, aby nepodlehli pohodlnosti svých potomků a na tyto předměty je v jejich zájmu přihlásili.

Volitelné předměty lze rozdělit podle několika hledisek. Podle zaměření je dělíme na:
1. studijní (další cizí jazyk, konverzace v Aj, semináře z češtiny a matematiky, informatika)
2. umělecké (ateliér, dramatická výchova, digitální foto a video)
3. praktické (sportovní výchova, přírodovědná praktika, chemická praktika, historická praktika)

Podle délky studia se dělí na:
1. Dlouhodobé - navazující. Předpokládá se docházka po několik následujících let, obvykle 6. - 9. nebo 7. - 9. (např. další cizí jazyk)
2. Jednoleté - lze je studovat pouze jeden rok, pak už ne (např. digitální foto a video lze studovat buď v sedmém, nebo devátém ročníku)
3. Neomezené - lze je studovat libovolný počet let podle nabídky a potřeby, třeba i rok vynechat a opět se přihlásit (např. ateliér).

Celý systém přibližuje následující tabulka:
Ročníkhodin VPnabídka VP v ročníku
6.3 další cizí jazyk (na výběr: německý, španělský(2), francouzský(2), anglický(1), ruský(2)), přírodovědná praktika, sportovní výchova, informatika, dramatická výchova
7.2 další cizí jazyk(3), přírodovědná praktika, sportovní výchova, digitální foto a video(4), dramatická výchova
8.3 další cizí jazyk(5), přírodovědná praktika, sportovní výchova, ateliér, dramatická výchova, seminář z Čj a M(6)
9.5 další cizí jazyk(5), konverzace v Aj, přírodovědná praktika, sportovní výchova, digitální foto a video(4), ateliér, chemická praktika, historická praktika, seminář z Čj(7), seminář z M(7)

Poznámky:
(1)Pouze pro žáky s prvním cizím jazykem německým
(2)Otevřeme v případě zájmu alespoň 9 žáků
(3)Začátečníci i pokročilí
(4)Lze studovat pouze 1x za studium
(5)Pouze pokročilí
(6)Hodina týdně, střídá se Čj a M
(7)Každý týden hodina Čj a hodina M, lze i jednotlivě

Od školního roku 2013/14 je z nařízení MŠMT povinná výuka dalšího cizího jazyka v celkové časové dotaci nejméně 6 hodin týdně za celý druhý stupeň. Pro náš systém to znamená tu změnu, že v některých ročnících je volba dalšího cizího jazyka v rozsahu 2 hodin týdně povinná, takže na další volitelné předměty zbývá méně hodin. Jinak platí vše tak, jak to popisuje tento článek. V přechodném období školních roků 2013 - 15 může být v některých ročnících dotace dalšího cizího jazyka i tříhodinová. Od školního roku 2014/15 jsme zavedli povinný další cizí jazyk už od šesté třídy s dotací dvě hodiny týdně. Pro současné šesťáky tak už v 9. ročníku nebude povinný, nýbrž pouze volitelný. Toto opatření jsme zavedli proto, abychom v budoucnu mohli hodiny dalšího cizího jazyka včlenit do dopolední výuky, což v našem dosavadním systému, kdy všichni žáci nezačínali ve stejném ročníku, nešlo (někteří žáci by měli dopoledne "okna", což je na ZŠ nepřípustné).

Kromě volitelných předmětů lze ještě v 1. až 9. ročníku studovat nepovinný předmět Náboženství. Tento předmět se do počtu hodin volitelných předmětů nepočítá.

V případě nejasností či dotazů se na nás obraťte telefonicky či mailem.