Naučná stezka - zastávka č. 10

Naučná_stezka_klánovickým_lesem


Golf_Klánovice


Zastávka_č.10Na golfových hřištích v Klánovicích se začalo hrát v roce 1937. Pozemky na hřiště věnoval Golf clubu Praha kníže Lichtenstein a vlastní práce financoval baron Ringhoffer. Do začátku 2. světové války byla postavena budova, která obsahovala klubovny s restaurací. Dále bylo vybudováno 6 hracích ploch dlouhých 200 m a širokých 50 m. Za války byl provoz golfových hřišť značně omezen, ale stále se hrálo. Po válce se začala budovat další plánovaná hřiště až do počtu 18 jamek. Zdejší golfová hřiště si získala světovou proslulost, hrály se zde velké turnaje a mezinárodní golfová mistrovství. V roce 1950 byl Golf club Praha zrušen a golf se jako buržoazní přežitek přestal hrát. V té době byla hřiště téměř dokončena, měla se rozprostírat na ploše 86 ha.

Většina herních ploch byla postupně rozorána a zalesněna. Budovu převzalo ČSTV a byla zde pořádána soustředění sportovců a trenérů různých sportů (judisté, fotbalisté, pozemní hokejisté a další).

V roce 1991 byl objekt vrácen obnovenému Golf clubu Praha. V současné době se připravuje výstavba nových golfo- vých hřišť, která mají mít opět 18 jamek.

Konec naučné stezky je u zastávky ČD Klánovice ve vzdálenosti cca 0,7 km po modré turistické značce.


Mapa_stezky
Předchozí_zastávka Další_zastávka