Seznam zapsaných žáků do prvních tříd - školní rok 2003/2004


Třída 1.A
třídní učitelka: Mgr.Jana Šínová
Třída 1.B
třídní učitelka: Ludmila Plesná
1. Bakalářová Josefína
2. Erbenová Kateřina
3. Foltman Petr
4. Gurtlerová Helena
5. Herodesová Lucie
6. Hrdlicová Karolína
7. Chládek Lukáš
8. Klinčok Lukáš
9. Košař Jan
10. Kramářová Ilona
11. Kroupa Antonín
12. Marek Jan 
13. Marchalová Nikola
14. Minařík Kryštof
15. Němec Adam
16. Němec Tomáš
17. Říha Daniel 
18. Spěváková Karolína
19. Svátek Michal
20. Šimčíková Marie
21. Tomková Karolína
22. Valentová Klára
23. Vlas Daniel
24. Vocásková Marie
25. Vopavová Adéla
1. Beneš Jan
2. Boch Slávek
3. Bouše Tomáš
4. Bouška Michael
5. Březinová Anna
6. Dráb Jiří
7. Hanzal Jan
8. Hrubá Aneta
9. Chvátal Lukáš
10. Krátká Michaela - Kristina
11. Machalický Vít
12. Paldus Rudolf
13. Palata Jakub
14. Pavlíčková Markéta
15. Pithartová Kateřina
16. Rudová Julie
17. Sandmannová Leona
18. Sušická Markéta
19. Svoboda Matyáš
20. Šimek Vojtěch
21. Tichý Vilém
22. Trojan David
23. Týčová Lucie
24. Vojíková Daniela
25. Zelený Martin

Třídy budou úzce spolupracovat, náplň učiva, použité učebnice apod. budou stejné. Obě třídy budou využívat moderní vyučovací metody, ve třídě 1.B počítáme v prvních ročnících se širším slovním hodnocením místo známek. Schůzka rodičů proběhne ve čtvrtek 26. června od 16 hodin - termín se ještě může změnit.

PRVŇÁCI, UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME !!!
 
 

Paní učitelka Plesná při zápisu