Určení velikosti normálního atmosférického tlaku je spojeno se jménem italského fyzika: