Nápověda č.6
Týká se vztahu el. napětí a proudu procházejícího vodičem.


Zpět