KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ZŠ KLÁNOVICE

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2008/2009

Vážení rodiče. U zápisu můžeme z kapacitních důvodů přijmout maximálně 52 dětí. Pokud přijde zájemců více, budeme bohužel muset některé zklamat. Abychom předešli nedorozuměním, uveřejňujeme kritéria výběru žáků.

Kultura a výchovně vzdělávací cíle jednotlivých škol v České republice se stále více liší (školy se takzvaně profilují). Naším přáním tedy je, aby se do naší ąkoly dostalo co nejvíce žáků, jimž budeme chtít a umět poskytnout takový model výchovy a vzdělávání, který se bude blížit představám jejich rodičů. Na tomto základě (a samozřejmě platných právních předpisech) jsou naše kritéria postavena.

Věříme ve Vaąe pochopení a děkujeme za ně.


KRITÉRIA JSOU SEŘAZENA PODLE DŮLEŽITOSTI:

1.    Trvalé bydliště v Praze – Klánovicích (vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb.)

U OSTATNÍCH DĚTÍ:

2.    Vztah rodiny k ZŠ Klánovice (oboustranně dobrá zkušenost se starším sourozencem – žákem naší školy, dlouhodobá úspěšná spolupráce – vedení kroužku apod.)

3.    Předpoklady žáka pro bezproblémovou školní docházku (na základě „výkonu“ žáka u zápisu)

4.    Míra shody mezi očekáváním rodičů a výchovně vzdělávacími cíli naší školy (na základě dotazníků vyplňovaných u zápisu, případně zkušeností z dřívější spolupráce, informací z MŠ apod.)

5. Dosažení vhodné skladby žáků ve třídách (poměr počtu dívek a chlapců, zohlednění vzájemných vztahů mezi dětmi…)