4. největší ostrov světa. Madagaskar je svojí rozlohou 588000 km2 po Gronsku , Nové Guineji a Borneau (Kalimantanu) 4. největším ostrovem.Od východního pobřeží Afriky je vzdálen 370km . Přibližně 60000000 let se fauna ostrova vyvíjela v naprosté izolaci , čímž vznikla její naprostá jedinečnost.Až teprve po osídlení člověkem se tvář ostrova začala měnit. Podle dosavadního průzkumu se nejprve z Afriky přeplavil bantuský kmen Sakalavů. Zanedlouho připluly lodě z Indonésie a na nich malajský národ , Hovové. Před tím byl Madagaskar osídlen Křováky,kteří se mísili s připlouvajícími Indonésany,Polynésany a Melanésany. Od 7. stol. začínají též muslimští Arabové zakládat své obchodní osady.Jazyk obyvatelů Madagaskaru,Malgašů,je indonéského původu. K velkému zlomu dochází v 16.stol. ,kdy se ostrov stává cílem mnoha pirátů a Francouzi sin zdë zakůl