N O S T R A D A M U S  věděl o Dianině smrti

Prorocké čtyřverší dešifrováno až následně. Ponurá historie místa nehody. Navazující odpověď Catherine Theotové. Nostradamus, velký francouský prorok 16. století, předpověděl smrt Diany, princezny z Walesu. Uvedl dokonce i její jméno a jméno otce Dodiho al-Fayeda, Mohamme- da al-Fayeda.
Tento verš ovšem také dokazuje, že některé Nostradamovy předpovědi lze v podstatě dešifrovat až poté, co se splní. Právě o tomto verši si mnozí mysleli že, se vztahuje na libejského šéfa Muamara Kaddáfího (,,se jménem proroka''), Hermanna Göringa s jeho loveckou vášní (,,Diana'' - bohyně lo- vu), na podle Nostradama předposledního papeže (Jana Pavla II.) či na Lea XIII. Nyní už tedy ví- me, že všechny tyto i další verze byly s největší pravděpodobností omyly! Mercedes Diany a Dodiho narazil na 13.betonový sloup tunelu u mostu Pont ď Alma. Místo, kde se udála tragická nehoda- byla-li to nehoda - která stála lady Dianu život, má nepochybně zajímavou historii. Pont ď Alma byl postaven na památku vítězství spojenců v krymské válce. Původně se na něm nacházely sochy čtyř vojáků, reprezentující čtyři spojenecké národy. Jedinou z nich, která se dochovala až do dneška, je socha francouzského zouava v severoafrické uniformě. A al-Fayedové jako Egipťané pocházejí ze severní Afriky. Před dobytím Galie Římany byly na tomto místě na břehu Seiny přinášeny lidské oběti. Kelští princové a princezny obětovali své životy při slavnostním obřadu dobrovolně bohům Hu a Cedriwen. V roce 1680 prováděla na tomto místě rituály černé magie francouská čarodějnice Catherine Deshayesová alias La Voison. Ona a její partner La Vigorieux byli v roce 1679 zatčeni a obžalováni ze spiknutí za účelem vraždy krále Ludvíka XIV. V lednu 1680 byla Deshayesová od souzena za vzpouru, vraždu a čarodějnictví. V řetězech ji vedli z Bastilly ulicí St. Antoine kolem hotelu de Sully na břeh Seiny, kde už byla postavena hranice, na níž byla nedaleko mostu Pont ď Alma upálena. Další čarodějnice, Catherine Theotova (1716-1794), známá postava Francouské revoluce, měla toto místo rovněž v oblibě. Sídlila v domě na Rue de la Contrescarp, který koupila v roce 1782. Její dům a místo u mostu ď Alma sloužily k setkaním Illuminati, sekty černé magie, která hrála v revoluci velikou roli. Její pravou rukou byl exkomunikovaný bývalý kartuziánský mnich Dom Gerle. Theotová i Gerle byli důvěrníky vůdce revoluce Maximiliena Robespierra. Sekta byla sice roku 1794 zatčetna revolucionářskou policií - Výborem veřejného blaha, aby se Theotová dostala před soud. Zdůvodnil to jejím tvrzením, ,,že je matkou budoucího masiáše a prohlásila Robespierra za zvěstovatele Soudného dne, proroka nového úsvitu''. Skandál kolem Theotové a Robespierra přispěl nakonec k sesazení a popravě samotného vůdce revoluce a rovněž příslušníci sekty skončili pod gelotinou. K proroctvím Catherine Theotové patřili výrok, že ,,novému úsvitu'' musí předcházet ,,obětování světice''.