Rudá Planeta - Mars


Červené světélko na obloze, to je Mars, který přitahoval lidskou pozornost od nepaměti 


 
Profil Planety Marsu :
Název : Mars
Vzdálenost od Slunce : Maximální : 249,1 milionů km
Minimální : 206,7 milionů km
Střední : 227,9 milionů km
Rovníkový průměr : 6786 km
Přitažlivost na Rovníku : 38% zemské
Úniková Rychlost : 5 km/s
Střední Oběžná Rychlost : 24,13 km/h
Doba Rotace : 24,62 h
Doba Oběhu Kolem Slunce : 686,98 pozemských dnů
Povrchová Teplota : -133 až +22 °C
Atmosférický Tlak : 7 tisícin zemského
Hmotnost : 11% Země
Střední Hustota : 3,95 g/cm3
Excentricia Dráhy : 0,093
Sklon Rovníku k Rovině Dráhy : 25,19°
Albedo : 0,154