PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ Virtuální Žákovské Knížky
Veškeré povinnosti ohledně VŽK se týkají pouze žáků, jejichž rodiče písemně potvrdili zájem v naší anketě (a žáci ji odevzdali). Dobrovolným aktivitám nad rámec povinnosti se samozřejmě meze nekladou.

A.     Učitelé:

·        Učitelé hodnotící slovně informují rodiče prostřednictvím VŽK alespoň jednou měsíčně

·        Učitelé hodnotící známkami zapisují do VŽK alespoň jednou týdně všechny známky, které udělili od minulého zápisu (podle principu „co je v ŽK, je i ve VŽK“)

·        Od 4. třídy výše jsou učitelé povinni hlásit předem prostřednictvím VŽK všechny větší prověrky (nad 10 minut)

·        Učitelé nemusí (ale mohou) zapisovat do VŽK jednotlivé poznámky nebo pochvaly. Je však povinností třídního učitele upozornit prostřednictvím VŽK rodiče na hrozbu kázeňského postihu (tj. napomenutí, důtky atd.)

B.     Rodiče:

·        Rodiče mohou ve VŽK omlouvat nepřítomnost žáků ve škole předem a v průběhu nepřítomnosti. Omluvenka po návratu do školy musí být v „papírové“ ŽK.

·        Kontrola VŽK ze strany rodičů by měla probíhat alespoň jednou týdně.

·        Prostřednictvím VŽK může probíhat formální i neformální komunikace mezi učiteli a rodiči k jednotlivým známkám i dalším tématům.

Zpět