Informace o studiu
Masarykova ZŠ Praha - Klánovice
Slavětínská 200, 190 14 Praha 9 - Klánovice
tel., fax 281 962 193
školní jídelna 281 961 210, ekonomka 281 960 264, školní družina 281 961 673


Průčelí hlavní školní budovy čp.200

Menší školní budova čp.1


Naše základní škola patří mezi školy střední velikosti, nyní máme 470 žáků. Kapacita školy (480 žáků) je tedy téměř naplněna, proto musíme v současné době naprostou většinu "přespolních" zájemců o studium zklamat. Přesto je dosud zhruba čtvrtina našich žáků z okolních obcí a městských částí. Škola leží ve vilové čtvrti na kraji Prahy mezi lesy a zahradami. Do naší školy chodí také děti z klánovického dětského domova.

Pedagogický sbor se skládá převážně z lidí, kteří mají rádi svou práci. Nesouhlasíme s názorem, že škola má žáky pouze vzdělávat. Snažíme se je i vychovávat k slušnosti a vzájemné toleranci. Většinou se nám to daří po dobrém, při postihování podvodů nebo náznaků "šikany" však umíme i přitvrdit, protože chceme, aby se děti u nás cítily bezpečně. Můžete si prohlédnout náš školní řád a náš hodnotící řád, stejně jako poslední výroční zprávu (ve formátu RTF). Kromě školního řádu si děti v každé třídě formulují vlastní třídní pravidla chování. Naším cílem je, aby žáci mohli být hrdí na svou školu a učitelé na své žáky.

Neodmítáme paušálně tradici české školy, ale do výuky zařazujeme stále více tzv. "alternativních" prvků. V mnoha třídách učíme podle programu "Začít spolu", známého také pod názvem Step by Step. Zbytek školy se učí podle programu "Základní škola", od roku 2007 postupně startuje náš nový školní vzdělávací program, nazvaný krátce ŠNEK. Při tvorbě a ladění tohoto programu spolupracujeme s dalšími školami pod vedením Step by Step ČR v projektu Vytvoření systému vzdělávání týmů škol, vedoucí k tvorbě školního vzdělávacího programu, spolufinancovaném z Evropského sociálního fondu, rozpočtu hlavního města Prahy a státního rozpočtu ČR.
Obří stonožka - práce sedmáků

Snažíme se, aby i po vyučování bylo ve škole co dělat. Smysluplnou zájmovou činnost totiž považujeme za významný prvek prevence negativnívh jevů (alkohol, drogy, kriminalita atd.). Záleží nám však také na tom, aby i zájmové kroužky splňovaly určitá kritéria kvality. Těší nás, že o většinu kroužků je značný zájem, a to nejen mezi žáky naší školy.

Snažíme se vést děti k zájmu o životní prostředí a přírodu vůbec. Už třináctým rokem sponzorují naši žáci tučňáky v pražské ZOO. Ve škole máme (a dále zlepšujeme) program třídění odpadů, i když stále narážíme na nepochopení či pohodlnost lidí, jejichž náplní práce by tato činnost měla být.

Snažíme se také, aby škola byla kulturním centrem městské části. Spolupracujeme s místním úřadem i nezávislými sdruženími, pořádáme akce pro děti i dospělé. V poslední době je v tomto smyslu opět velmi aktivní Spolek přátel ZŠ Klánovice.

Navázali jsme spolupráci se školami v zahraničí i u nás. Zapojili jsme se do programu Comenius (společné projekty škol z různých zemí Evropy). V současné době hledáme partnery pro nový projekt.

Chodba u ředitelny s velrybouVybavení školy se postupně zlepšuje. Máme počítačovou učebnu s Internetem, školní jídelnu s výběrem ze dvou jídel, šatny se skříňkami, nové hřiště s umělým povrchem, postupně vybavujeme i odborné učebny. V lednu 2005 byla uvedena do provozu nová moderní tělocvična (kterou jsme dosud neměli), na podzim 2006 také nové víceúčelové venkovní hřiště. Velký problém máme s nedostatkem učeben, proto si je budujeme v podkroví školy. V současné době však výstavba "uvázla" na nedostatku finančních prostředků (snad dočasném). 

Snažíme se vyjít vstříc požadavkům na výuku cizích jazyků. Od třetí třídy učíme jako první cizí jazyk angličtinu, od sedmé třídy nabízíme volitelný druhý cizí jazyk - francouzštinu nebo němčinu. Na naší škole se učí také další volitelné a nepovinné předměty: informatika, sportovní výchova, seminář z ČJ, seminář z matematiky, dramatická výchova, "ateliér", náboženství.

Snažíme se v rámci možností pečovat o své žáky se specifickými poruchami učení. V 1. - 5. ročníku pracují tyto děti jednu až dvě hodiny týdně v malých skupinkách, odděleně od svých tříd, čemuž říkáme "dyslektické mikrotřídy". Integrujeme i několik žáků s vážnějším postižením, ale na větší rozsah integrace nám chybí prostory i odborné zázemí.