V Praze – Klánovicích dne 3.9.2001

Vážení rodiče!

Zdravím Vás v novém roce a přeji Vám i Vašim dětem mnoho úspěchů. Dovolte, abych Vám tímto dopisem  předal některé základní informace.

 

1. Základní údaje o škole:

                K 3.9.2001 je u nás zapsáno 407 žáků v 15 třídách. Počet žáků tak poprvé od roku 1993 překročil 400. Naše řady opustily p.uč. Merglová, p.uč. Srogončíková a p.uč.Blábolilová, novými zaměstnanci jsou p.uč.Plesná (4.B) a p.uč.Barborová (Aj – Tv). Ředitelem je Michal Černý, zástupcem ředitele Jolana Fuchsová.

 

2. Organizace školního roku

·         Školní rok potrvá do pátku 28.6.2002.

·         Podzimní prázdniny: 29. – 30.10.2001

·         Vánoční prázdniny: 22.12.2001 – 2.1.2002 (vyučování začne ve čtvrtek 3.1.)

·         Pololetní prázdniny: 1.2.2002 (pátek)

·         Jarní prázdniny: 25.2. – 1.3.2002

·         Velikonoční prázdniny: 28. – 29.3.2002

 

3. Úvodní třídní schůzky se budou konat už ve čtvrtek 6.9. od 17.00 (1.-5. třída) a 18.00 (6.-9.) V 18.45 se ve Smržovské 1 sejde vedení školy se zvolenými zástupci tříd.

 

4. Stavební a jiné úpravy

Přes léto byla vybudována nová odborná pracovna chemie, vymalováno 1. patro hlavní budovy a některé další prostory, provedeno několik dílčích oprav a rekonstrukcí a boční vchod byl opatřen novými plastovými dveřmi. Z iniciativy MÚ byla natřena všechna okna na chodbách hlavní budovy.

Bohužel už za provozu školy budou vybudovány nové suterénní šatny (včetně hlavního vchodu) v budově Smržovská 1 – termín předání stavby je 15.11. Jsme vděční Magistrátu hl. m. Prahy za poskytnutí nemalé částky na tento účel, litujeme však toho, že ji naše městská část  neobdržela o něco dříve. Věříme, že stavební práce nenaruší výuku a děkujeme Vám za pochopení. 

Ve stadiu projektu je výstavba dalších učeben v podkroví hlavní budovy a také propojení obou školních budov kabelem.

Rád bych zde uvedl nějaké informace o stavbě tělocvičny, zatím se však stále ještě nezačalo. Snad tedy příští rok...

 

5.Pedagogické projekty

                Naše škola je jednou ze škol, v nichž se některé děti učí podle programu STEP BY STEP, u nás známého jako "Začít spolu". Pokračujeme ve spolupráci s projektem "Dokážu to?", i když otázka certifikace podle ISO 9002 byla zatím odložena. Dovršili jsme svou účast v mezinárodním projektu spolupráce škol "Comenius" a rádi bychom i nadále udrželi naše zahraniční kontakty. Spolupracujeme s programem RWCT ("Kritické myšlení"). Ve škole byly umístěny nádoby na tříděný odpad, konkrétně baterie a plastové lahve. Sbíráme i víčka od těchto lahví a samozřejmě také papír.         

6.Zájmové kroužky

·         Angličtina STAR LINE (1.-3. třída) – PO,ST

·         Angličtina Delta School (4.tř. – dospělí) – PO – ČT po 16.00

·         Keramický kroužek – ÚT, ČT

·         Výtvarný kurs K.Jochové – PO, příp. ÚT

·         Hudební škola S.Tvrzické, sbor Claireton Chorale

·         Kroužek aerobicu V.Sirůčkové (ÚT)

·         POZOR! Počítačová škola Rubiconn už nepokračuje, neboť podmínky, které škole pro tento rok nabídla, jsou pro nás zcela nepřijatelné. Śkola vyvíjí vlastní obdobný program, měl by zahájit činnost v lednu 2002.

·         Stále se nedaří najít vedoucího pro dramatický kroužek. Víte-li o někom, ozvěte se!

 

7.Placení obědů v září ještě v hotovosti, od října možno bezhotovostně (inkasem). Podrobnosti upřesníme během září. Hovězí maso zatím nezařazujeme, monitorujeme vývoj situace.

 

8.Škola v přírodě 6.-9. tříd se bude konat od 15. – 22.září ve Svoru. Žáci, kteří se ŠvP nezúčastní, budou mít ve škole náhradní výuku. Prosíme obratem o vrácení vyplněných přihlášek.

 

9.Volitelné předměty: Žáci 7.-9. ročníku si opět budou moci zvolit 1 – 2 volitelné předměty (Sportovní výchova, Informatika, Praktika z Čj, Osobnostní a sociální výchova, Francouzský jazyk – pouze pro žáky, kteří jej navštěvovali v minulém školním roce). Týdně musí žáci absolvovat 2 hodiny volitelných předmětů.

 

10.Srdečně děkuji sponzorům a také aktivním rodičům, kteří věnovali škole svůj čas a um.

 

Milí rodiče, těším se na Vaše nápady a připomínky a doufám, že naše spolupráce bude i nadále úspěšná.

 

S pozdravem

                                                                                                                             PaedDr.Michal Černý,

                                                                                                              ředitel školy