Úderné nástroje

Nejpodstatnějším zástupcem této skupiny strunných hudebních nástrojů je cimbál. Je to lidový hudební nástroj, používaný v hudbě moravské, slovenské, maďarské a cikánské. Na struny se hraje speciálními paličkami.