Správně!

Klasická sestava smyčcového kvarteta je:

Pozor! Nepleťte si !!!

Kvarteto je hudební těleso, kvartet je skladba ( např. smyčcový kvartet B.Smetany "Z mého života" ) !


5.otázka: Který ze světově proslulých skladatelů rád pobýval v Praze a dokonce tomuto městu věnoval jedno ze svých nejslavnějších děl?