Stanovisko ke stanovisku
V prvním letošním čísle Klánovického zpravodaje vyšlo "Stanovisko MO ČSSD" k výsledkům voleb a dalším událostem, kdy se čtyři zastupitelé včetně naší kolegyně Marie Macháčové vzdali mandátu a vynutili si tak nové volby. Nechci hodnotit politickou situaci, ale autor tohoto stanoviska se bohužel otřel i o školu. Zde cituji inkriminovaný odstavec:
    "... U některých pedagogických pracovníků, kteří byli do volební kampaně zapojeni, je cítit i snaha po zviditelnění. Domníváme se, že zviditelnění je na místě u těch, kteří svou činnost berou jako poslání a ne zaměstnání, které končí zavřením dveří u třídy. Překvapuje, zejména dříve narozené občany, jak často i v okolí školy komunikují žáci mezi sebou. Užívaný slovník by překonal zemědělské pracovníky u hospodářských zvířat. Kouření žáků a žaček v blízkosti školy a na zastávkách autobusu je již běžnou záležitostí. V tomto směru by měli místní pedagogové prokázat své znalosti a schopnosti komunikovat se žáky a vést je k nápravě."
    Ti, kteří naši školu i paní učitelku Macháčovou dobře znají, se mohou snad jen podivit nad autorovou neznalostí poměrů a myšlenkovými veletoči, jichž je schopen. Tím nechci říct, že všichni naši žáci mluví jako Mirek Dušín a že nikdo z nich nekouří. Obviňovat z těchto jevů pedagogy (navíc z politických důvodů) mi však připadá ubohé.
    Do KZ jsem proto poslal toto "stanovisko ke stanovisku: "
    Vážený pisateli. Jsem zděšen tím, jak brilantně jste odhalil mrzké praktiky, které bují v naší škole. Máte pravdu. V učebnách, naplněných hustým cigaretovým kouřem, nutí zvrhlé učitelky ty nevinné tvorečky opakovat výrazy, při kterých by zčervenali i otrlí mořští vlci nebo ministři české vlády.
    A nejhorší je Macháčová. Té nestačí kazit děti v hodinách. Pod záminkou schůzek turistického oddílu Stopa je ve svém volném čase učí ještě devastovat přírodu. Pouze žák, který zláme dostatečný počet stromků, znečistí dost studánek a nanosí do lesa aspoň metrák konzerv, smí jet na letní tábor, přezdívaný Sodoma - Gomora.
    S pozdravem  ********* !
                                                                                                            Michal Herodes Černý alias Štětináč