Stanovisko předsedy Rady školy

V prvním letošním čísle Klánovického zpravodaje vyšlo "Stanovisko MO ČSSD" k výsledkům voleb a dalším událostem, kdy
se čtyři zastupitelé včetně paní učitelky Marie Macháčové vzdali mandátu a vynutili si tak nové volby. Jedna pasáž ze jmenovaného stanoviska se týká školy. Zní takto:

    "... U některých pedagogických pracovníků, kteří byli do volební kampaně zapojeni, je cítit i snaha po
zviditelnění. Domníváme se, že zviditelnění je na místě u těch, kteří svou činnost berou jako poslání a ne
zaměstnání, které končí zavřením dveří u třídy. Překvapuje, zejména dříve narozené občany, jak často i v okolí
školy komunikují žáci mezi sebou. Užívaný slovník by překonal zemědělské pracovníky u hospodářských zvířat.
Kouření žáků a žaček v blízkosti školy a na zastávkách autobusu je již běžnou záležitostí. V tomto směru by měli
místní pedagogové prokázat své znalosti a schopnosti komunikovat se žáky a vést je k nápravě."

Předseda Rady školy ing.Hejl zaslal do redakce KZ tuto odpověď:

Vážená MO ČSSD Praha Klánovice,
Je mi líto, že i ty jsi se zapojila do hašteření okolo posledních voleb v Klánovicích. Udělala jsi to však nesprávně. Dostatečně přesně jsi neurčila, o kom ve svém stanovisku píšeš a proto si myslím, že se vyjadřuješ k paní učitelce Macháčové. Chtěl bych tě, vážená MO ČSSD, upozornit na to, že si, jako předseda Rady školy, společného orgánu rodičů, pedagogů a zastupitelů, paní učitelky Macháčové hluboce vážím právě proto, že svoji činnost bere jako poslání a ne zaměstnání, které končí zavřením dveří u třídy a je dobře, že tyto její dobré vlastnosti i ty kladně hodnotíš. Zároveň dovol, abych ti poděkoval za odpovědnou práci při sledování situace v okolí školy. Také se domnívám, že tebou zjištěné chování žáků je nesprávné a žádám tě o poskytnutí dalších podrobností, abychom mohli účinně zjednat nápravu. Nechceš přeci pouze anonymně napadat, ale jde ti o řešení problémů tak jako nám. Velmi rád uvítám tvé případné další náměty, jak zlepšit úroveň klánovické školy.

V úctě

Jiří Hejl,
předseda Rady školy Praha - Klánovice.