Aktuality ZŠ Klánovice
Masarykova ZŠ, Slavětínská 200, 190 14 Praha - Klánovice
Tel. 281 962 193

aktualizováno 28.12.2007
Zpracovává Michal Černý
Silvestrovské foto
Počet návštěv od obnovení počítadla 5.8.1999:
 


Vážení rodiče a přátelé školy, veškeré novinky budou nadále umisťovány na našem novém webu. Tyto 12 let staré stránky z roku 1995 budou v provozu už jen "do vyprodání zásob", tj. do té doby, než se veškeré důležité informace objeví na stránkách nových.
Děkujeme Vám za dosavadní přízeň.

POZOR! Vzhledem k rostoucím cenám potravin musíme od listopadu zdražit cenu obědů ve školní jídelně, a to o dvě koruny na oběd. Děti z 1. stupně budou tedy platit 20 Kč, žáci 2. stupně do 15 let 22 Kč a přes 15 let 23 Kč. Z toho vyplývá nutnost změnit výši trvalých příkazů  (rodiče, kteří platí obědy inkasem, nemusí měnit nic). Na 1. stupni je třeba nastavit výši platby na 460 Kč, na 2. stupni na 510 Kč, respektive 530 Kč, a to tak, aby k 25.10. už mohla proběhnout platba ve změněné výši. Děkujeme za pochopení.

V pondělí 10.září ve 14.00 hodina byla ve vstupní hale školy panem starostou Ing. Hrabalem slavnostně odhalena pamětní deska T. G. Masaryka, jehož jméno má naše škola v názvu. Deska je přesnou kopií (vlastně dalším originálním odlitkem) části desky, která je umístěna ve Vídni na počest Masarykova tamějšího působení. Škole ji věnoval autor, česko-rakouský umělec a klánovický rodák profesor Josef Symon. Fotografie najdete v naší fotogalerii.


Od MÚ jsme obdrželi upozornění, že od října bude Městská policie pokutovat stání
(nikoli zastavení) v ulici V Soudním. Je tam totiž značka "Obytná zóna", která stání dovoluje jen na vyznačených parkovištích.

Na základě výsledků ankety rodičů rušíme naši VIRTUÁLNÍ ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU.
Pro její plné zavedení (na 2. stupni) bylo pouze 30% rodičů, naopak 70% dalo přednost klasické knížce papírové.
Doufal jsem sice v opačný výsledek, ale respektuji vůli rodičů a virtuální ŽK po 2 letech experimentu ruším. Souběh obou forem evidentně neměl dlouhodobě smysl, pouze ukázal, že použití virtuální ŽK by bylo možné. Věřím, že v budoucnu k tomu dojde. M. Č.

Odpovědi ředitele školy na dotazy z třídních schůzek (v zápisech):
1.A Zavírání vchodu ve Smržovské
. Je chybou, pokud vchod zůstává po 8. hodině pootevřený. Ihned po schůzkách jsem si to byl vyzkoušet a z 10 pokusů Brano 10x vchod bez problémů "zaklaplo". Napadá mě tedy, zda někdy není vyšlápnutá nožní pojistka proti zavření. Prosíme proto rodiče, aby při odchodu ze školy po 8. hodině vždy zkontrolovali, zda se vchod skutečně zavřel. Vedoucí pobočky dostala za úkol ověřit denně v 8.20 uzavření vchodu. Budeme také zamykat šatnu 1. tříd. Víc asi nyní nemůžeme reálně udělat, snad to bude takto stačit.
4.B Pracovní sešity na Aj už žáci mezitím obdrželi. Návaznost na program "Začít spolu" funguje částečně již nyní, ale zcela by ji měl zajistit náš nový školní vzdělávací program "ŠNEK", podle kterého se současní čtvrťáci (i ostatní děti z 1. stupně) budou učit od 6. třídy. Nemám však žádné zprávy, že by naši absolventi tohoto programu měli nějaké vážnější potíže kupříkladu s "aklimatizací" na víceletém gymnáziu.
5.B Ve čtvrtek se děti prý nemohly v 8.45 dostat do školy.
Pokud to nebylo dříve (školu otvíráme opravdu až v 8.45, aby děti "nebloumaly" po škole), pravděpodobně došlo ke vzácnému případu, že ve své kanceláři nebyl ani pan školník, ani nikdo z vedení školy či paní sekretářka. Toto se stává tak vyjímečně, že mohu slíbit, že se to už na 99,9% nebude opakovat. Druhá možnost je, že děti netušily, že mají zazvonit. Poprosím paní učitelky, aby je poučily.
Kdo bude učit děti v 6. třídě? Na matematiku zřejmě paní učitelka Horčíková, na češtinu pravděpodobně paní zástupkyně Fuchsová. Ostatní předměty u nás obvykle na 2. stupni učí vždy 1 učitel, takže ten. Pokud jde o třídnictví, jednu 6. třídu bude mít paní Horčíková, o druhém třídním zatím není rozhodnuto, neboť se nám nedostává učitelů na plný úvazek a nikdo jiný třídním být nesmí.

Chcete-li, seznamte se s výroční zprávou za školní rok 2005/2006 (ve formátu .rtf).

Na nově zřízené webové stránce začínáme zveřejňovat aktuality z procesu tvorby našeho školního vzdělávacího programu.

Školská rada pracuje ve složení: Martin Peffek, Jana Kučerová, Alena Nejedlá, Táňa Macholdová, Věra Luxová, Jana Zelená.

Do stravovací komise byly zvoleny: Iveta Vojíková, Petra Fišerová a Věra Barborová.Podívejte se na jídelní lístek naší jídelny. Aktualizujeme jej vždy ve čtvrtek. Protože už nevaříme pro mateřskou školu, nejsou v něm už uváděny dopolední a odpolední svačiny.

Podívejte se na přehled zájmových kroužků. Aktualizováno bude průběžně...

Své webové stránky má také Spolek přátel naší školy

Můžete si se seznámit také s naším školním řádem.

Důležitá data:

Organizace školního roku

Třídní schůzky:

Konzultace:

Zápis do 1.třídy:   17.1.2008 od 13.00 do 18.00 hodin ve Smržovské (malá budova).

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáků: 4.12.2007 dopoledneDalší informace:

Informace o práci stravovací komise najdete zde.