Podařilo se nám získat originál publikace okrašlovacího spolku v Klánovicích z 15.6. 1913, která byla vydána u příležitosti svěcení klánovické kaple.